Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
JAUNUMI  
ZIŅU ARHĪVS  
KONTAKTI  
MINISTRIJAS KONTAKTI  
SM DARBINIEKU KONTAKTI  
KONTAKTI MEDIJIEM  
NOZARES ZIŅAS  
JAUTĀJIET - MĒS ATBILDĒSIM
PERSONU DATU APSTRĀDE  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Sākumlapa Jaunumi Jautājiet - mēs atbildēsim

Jautājiet - mēs atbildēsim

Šajā mājaslapas sadaļā sniegtās atbildes ir informatīvas un nav uzskatāmas par ministrijas oficiālu viedokli. Tās tiek sniegtas atbilstoši labas pārvaldības principiem, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestāžu darbības caurskatāmību un atklātību. Atbildes šajā sadaļā netiek sniegtas atbilstoši Iesniegumu likumam.

1. Cik grādu temperatūrai jābūt satiksmes autobusa salonā ziemas laikā? Kur vērsties, ja autobusa vadītājs ir nelaipns?
2. Kur varu atrast informāciju par pastmarku emisiju?
3. kas vajadzīgs lai dabūtu baltās tiesības?
4. Vai vilcieniem ir lietderīgi pieturēt stacijās un pieturās, kuras parasti izmanto ļoti maz pasažieru?
5. Kas atbild par ceļiem ārpus pilsētu teritorijas?
6. Kas atbild par ceļiem pilsētu teritorijā?
 
 


Kangars:
22.11.2017 22:31
Kā zināms valstij pašai nepietiek līdzekļi visu ceļu sakārtošanai. Vai tas ir normāli, ka vides aktīvistu dēļ P4 Kangaru kalni vairs netiks pie ERAF naudas šī posma rekonstrukcijai.??? Tas ir reģionalais autoceļš mūžīgi sliktā stāvoklī(putekļi, dubļi, bedres, ziema ledus).
Atbilde:
01.12.2017 12:04
Valsts ir darījusi visu, lai šo reģionālo ceļu remontētu. Par vides aktīvistu aktivitāšu lietderību Jums jājautā pašiem aktīvistiem.
Jānis:
14.11.2017 15:13
Vai aptuveni 5km ceļa posmā Dundaga-Pāce labojot bedrītes jau daudzu gadu gaitā jālabo tikai katra trešā? Pēc šodienas labošanas darbiem apkopojums 2 salabotas 4 nākošajai reizei. Kā ar līdzekļu lietderīgu izmantošanu? Un tā gadu no gada, cik var?
Atbilde:
21.11.2017 16:23
Reģionālās nozīmes autoceļam Ventspils–Dundaga (P77) ir noteikta C uzturēšanas klase, tas ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo nav remontēts jau vairāk kā 25 gadus, posmā no Dundagas līdz Pācei (51,03.-56,19.km) asfaltā ir izveidojušas daudzas bedres. Satiksmes intensitāte uz šī ceļa ir vidēji 217 automašīnas diennaktī un diemžēl lielāko skādi nodara tieši smagās kravas mašīnas, kas pastiprināti izdangā novecojušo un sliktā stāvoklī esošo ceļu. Lai kardināli uzlabotu autoceļa stāvokli tam ir nepieciešama rekonstrukcija. Diemžēl pēdējo 25 gadu laikā valsts autoceļu tīkls tiek uzturēts nepietiekoša finansējuma apstākļos, tāpēc nav iespējams savest kārtībā visus valsts pārziņā esošos autoceļus. Remontdarbi tiek veikti prioritārā kārtā, proti, uz tiem autoceļiem kuriem ir vislielākā sociālekonomiskā nozīmē, kur ir lielāka satiksmes intensitāte, pa kuriem notiek skolēnu pārvadājumi utt. Veicot bedrīšu remontdarbi vispirms tiek labotas satiksmei bīstamās jeb avārijas bedres, tikai pēc tam mazāka izmēra bedres. Šī gada laikā uz P77 posmā no Dundagas līdz Pācei jau salabotas bedrītes 63,8 kvadrātmetru platībā. Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m² – apmēram divas A4 formāta lapas – un kuras ir dziļākas par 5 cm. Pašreizējos laika apstākļos, kad gaisa temperatūra dienā ir virs nulles, bet naktī mēdz būt zem nulles, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU), kas veic valsts autoceļu uzturēšanu, šim nolūkam izmanto aukstā asfalta tehnoloģiju. Bedru aizpildīšana ar auksto asfaltu ir pieļaujama arī lietus laikā un gaisa temperatūrā, kas zemāka par nulli. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un nodrošināt satiksmes drošību līdz brīdim, kad laika apstākļi ļaus bedres salabot pamatīgi, ar ierastajām tehnoloģijām. Visi valsts autoceļi ir iedalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, pieejamā finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Vairāk informācijas šeit: http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-uzturesana
Vita:
16.11.2017 13:11
Labdien! Pie kurām personām/nodaļām būtu jāgriežas ar jautājumiem/neskaidrībam par Skanstes ielas tramvaja izbūvi?
Atbilde:
17.11.2017 10:43
Skanstes ielas tramvaja izbūvi pasūtīs un organizēs Rīgas domes Satiksmes departaments, tātad jautājumi adresējumi šai institūcijai.
ilona Rozenštoka:
09.11.2017 12:58
Aizsargjoslu likuma 13. pantā ir noteikts, ka Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu pārbūvei.Savukārt 33.pantā ir noteikti gadījumi aizsargjoslu izveidošanai, grozīšanai un likvidēšanai ievērojot NA. MK noteikumu Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"4.p. cita starpā noteic, ka autoceļu aizsargjoslu nosaka autoceļa īpašnieks. Vai pašvaldība nepieciešamības gadījumā Teritorijas plānojumā (iedzīvotājam par labu) drīkst samazināt aizsargjoslas platumu. Situācijas atsevišķos gadījumos ir diezgan briesmīgas, kad novada iedzīvotāja dzīvojamā māja jau vēsturiski atrodas pašvaldības autoceļa aizsargjoslā un pašvaldība būtu ar mieru izskatīt iespēju šo aizsargjoslu samazināt. Jau iepriekš pateicos par atbildi!
Atbilde:
17.11.2017 10:27
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 33.panta pirmo daļu, aizsargjoslas nosaka ar šo likumu. Šā likuma 13.panta otrās daļas 1.punkta c apakšpunktā noteikts, ka pašvaldības autoceļam aizsargjosla ir 30 metri. Aizsargjoslu likuma33.panta piektajā daļā noteikti gadījumi, kad aizsargjosla tiek grozīta. Aizsargjosla tiek grozīta, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizsargjoslas platumu vai aizsargjoslas lielums mainās, atjaunojot vai pārbūvējot objektu, kuram ir noteikta aizsargjosla. Ne Aizsargjoslu likums, ne Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.162 “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” neparedz tādu gadījumu, ka aizsargjosla tiek grozīta tāpēc, ka šajā aizsargjoslā jau vēsturiski atrodas mājas. Sasaiste ar aizsargjoslu noteikšanu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem izriet no jau pieminētā Aizsargjoslu likuma 33.panta pirmās daļas, kurā noteikts, ka aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos. Teritorijas plānojumu pašvaldība apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Teritorijas plānojumu saturu un izstrādes kārtību nosaka 2014.gada 31.oktobra Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Šo noteikumu 31.2.5.apakšunktā noteikts, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlo apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām. Vienlaikus aicinām konsultēties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM), ņemot vērā, ka VARAM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde teritorijas attīstības plānošanā.
Sandris:
19.10.2017 21:58
Sveiki! Kas regulē operatīvo TL speciālo skaņas signālu lietošanu nakts laikā? Paldies!
Atbilde:
30.10.2017 11:21
Labdien! Ceļu satiksmes likuma 1.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka operatīvais transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu. Savukārt iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme. Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” 12.punktu operatīvos transportlīdzekļus drīkst izmantot tikai šajos noteikumos un Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 29.punkts nosaka, ka operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus, lai: 29.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi; 29.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 29.3. sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai; 29.4. pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 29.5. pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas); 29.6. nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos. Ievērojot minēto, un ņemot vērā noteiktos operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas gadījumus, normatīvie akti šobrīd neparedz operatīvajiem transportlīdzekļiem ierobežojumus speciālā skaņas signāla lietošanai nakts laikā.
Inguna:
16.10.2017 20:36
Labdien.23.06.2017g.pulksten ap 16.00 braucot ar velosipedu pa Kleista ielu Bolderajas virziena,ieverojot celu satiksmes noteikumus,braucot taisna virziena,kur peksni sajutu Rigas satiksmes autobusa Solaris Urbino kura vaditajs taja reize bija A.Lazdans grudienu no aizmugures,kur velosipeds braucot saka zaudet brauciena stabilitati,nostradajot aizsardzibas reakcijai par savu dzivibu,ar kreiso roku pieturejos lai nekristu un negutu dzivibai bistamas traumas,autobus turpinaja kustibu braucot man virsu,veicot brauksanas manevru iebrauksana autobusa pietura,ka rezultata mani notrieca rigas satiksmes autobus un kritiena es guvu veselibas traumas.Ieraugot esoso situaciju autobusa vaditajs izskrienot no autobusa man sacija,ka mani nav pamanijis un loti satraucas,ka rezultata soferim tika izsaukta otra mediciniska palidziba.PEC Gutam traumam nokluvu Austruma slimnica.Uz velosipeda ir redzamas sadursmes pedas,ka autobus brauca pietura.Velosipeds un citas mantas tika bojatas sadursmes rezultata.Pec kada laika sanemu vestulinogaujas ielas15 kur lietas NrEZ333673,kur Kartibas policija nesaskata nevienu par vainigu,kur uz atkartotu zinojumu tika sanemta lidzvertiga atbilde,kurai es I.Strelniece kategoriski nepiekritu.Lugums palidzet un dod atbildi ka man pareizi rikoties un kur griezties lai veiktu neatkarigu lietas izmeklesanu,jo uz maniem lugumiem tika atteikts.Paldies .
Atbilde:
18.10.2017 15:17
Labdie, šis noteikti nebūs Satiksmes ministrijas kompetences jautājums, bet iesakām konsultēties ar juristu par iesnieguma tekstu. Tai skaitā pievienojam saiti, kurā norādīts " "Kur var iesniegt sūdzību (iesniegumu)" http://www.vp.gov.lv/?id=420
irina:
08.10.2017 23:55
Labdien! Kā tiek risināts ceļa posma Pāce - Ance (Ventspils novads) uzturēšanas jautājums. Šis ceļa posms - vienas vienīgas bedres. 22 km garo ceļu uz darbu veicam braucot aptuveni 30 km/h. Tiek lauzti auto, kavēts darbs.
Atbilde:
12.10.2017 15:16
Labdien! Autoceļa Ventspils-Dundaga (P77) posms no Pāces līdz Aucei (39.-51. km) ir ar grants segumu. Šovasar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) tur veica nomaļu uzauguma norakšanu, izveidoja ceļa sāngrāvjus un atjaunoja ceļa seguma profilu. Lietainos laika apstākļos, kādi ir pašreiz, grants seguma autoceļi ir slikti izbraucami, pastiprināti veidojas bedres. Tā tas ir noticis arī minētā ceļa posma. 11.oktobrī LAU veica šī posma greiderēšanu.
Aldra Tramdah:
03.10.2017 10:58
Labdien, Vēlos uzzināt, vai ir plānota gājēju pārrejas izveide ar luksaforu pie Murjāņu veikala , Valmieras šoseja? Iedzīvotāju vārdā Aldra Tramdaha
Atbilde:
12.10.2017 12:44
Labdien, Satiksmes organizācijas jautājumus Rīgā koordinē un nodrošina Rīgas domes Satiksmes departaments, Jūsu jautājums ir adresējams šai domes struktūrvienībai.
Eduards :
02.10.2017 13:04
Labdien, Vēlējos uzzināt, kāda institūcija ir atbildīga par luksoforu uzstādīšanu Rīgā? Vēlējos iesniegt sūdzību par konkrēta luksafora uzstādīšanu Sarkandaugavā. Paldies.
Atbilde:
02.10.2017 15:33
Luksoforu sistēmas uzturēšanua un apgaismojuma nodrošināšanu Rīgas pilsētā ir nodota Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” kompetencē
Marianna:
22.09.2017 11:30
Labdien! Ar vīru abi esam Latvijas pilsoņu, taču vairākus gadus dzīvojam Zviedrijā un reizi pusgadā apciemojam tuviniekus Latvijā. Mūsu īpašumā ir auto ar Latvijas valsts nr., kas mūsu gadījumā nav īsti korekti attiecībā uz valsti, kurā dzīvojam - Zviedriju. Šo jautājumu vēlamies sakārtot, taču te rodas daudz jautājumi, lai nerodas liekas problēmas laikā, kad viesojamies LV. Abi ar vīru esam deklarēti LV un dažkārt deklarētā adrese noder, lai saņemtu vēstules no valsts iestādēm, piemērjam VID (vīrs katru gadu iesniedz VIDam ienākumu deklarāciju un info par nomaksātajiem nodokļiem Zviedrijā). Vīrs ir nekustamā īpašuma īpašnieks Latvijā. Zviedrijā neesam deklarējuši dzīvesvietu, tā pat nav savs nekustamais īpašums. Vēl info par auto: vīrs ir auto īpašnieks un es esmu turētāja. Jautājums: ņemot vērā visus iepriekš minētos apstākļus, vēlamies mūsu auto pārreģistrēt Zviedrijā. Kas mums būtu jānokārto, lai viesojoties LV ar auto un tam būtu Zviedrijas reģistrācijas nr, mums nebūtu jāmaksā lielais nodoklis par katru viesošanās dienu LV? a) vai pietieks, ja deklarēsim dzīvesvietu Zviedrijā? b) vai nepieciešams izdeklraēties LV, t.i., palikt bez deklarētās adreses LV? c) ja nomainīsim savas autovadītāja tiesības, kas izdotas LV un izmantosim Zviedrijā izsniegtas autovadītāja tiesības, vai tas dod iespēju nemaksāt ik dienas nodokli, viesojoties LV? d)vai pietiks, ja nepieciešamās formalitātes nokārtos tikai viens no mums (es nestrādāju, ja šis apstāklis ko maina)? e)vai ir vēl kas svarīgs šai sakarā, ko nepajautāju, bet būtu vērts zināt? Ar cieņu, Marianna
Atbilde:
27.09.2017 12:05
Labdien! Satiksmes ministrija ir saņēmusi Jūsu elektroniskā pasta vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā un informē, ka līdz 2017.gada 1.janvārim Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtā daļa noteica, ka personai, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tāda personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, aizliegts Latvijas teritorijā ceļu satiksmē vadīt ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili, izņemot atsevišķus Ceļu satiksmes likumā paredzētus gadījumus. Lai Ceļu satiksmes likumā paredzētajos gadījumos persona varētu Latvijas teritorijā ceļu satiksmē vadīt vieglo automobili, tai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” bija jāsaņem atļauja piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli. Saskaņā ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, no 2017.gada 1.janvāra tika mainīta esošo kārtība nosakot, ka persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstīs reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā, maksā atbilstoši automobiļa izmantošanas laikposmam. Satiksmes ministrija izprot Jūsu situāciju, tomēr minētā kārtība tika ieviesta, lai ierobežotu ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu un veicinātu transportlīdzekļu reģistrēšanu Latvijā, jo šādu transportlīdzekļu izmantošana, rada nevienlīdzīgu attieksmi pret tiem transportlīdzekļu īpašniekiem (vadītājiem), kas brauc ar Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, jo tiem Latvijā nav jāiziet valsts tehniskā apskate, par tiem nav jāmaksā normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, kā arī ir sarežģīta piemēroto naudas sodu piedziņa, kaut gan minētie transportlīdzekļi regulāri izmanto Latvijas ceļu infrastruktūru. Satiksmes ministrija papildus informē, ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tad, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu, personai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. Personai ir tiesības par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī paziņot arī ātrāk. Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Ievērojot minēto, ja persona atbilstoši normatīvajiem aktiem ir norādījusi savu dzīvesvietu ārvalstī, tai izmantojot ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli ceļu satiksmē Latvijā minētais nodoklis nav jāmaksā.

1 2 3 4 5 6 7 8


Uzdodot jautājumu nav iespējams izmantot HTML elementus (piemēram: <b>, <i>, u.c.).
Tēma:  
Vārds:  
E-pasta adrese:       Vēlos saņemt atbildi individuāli
Jautājums:  
 
 

 
airBaltic saņem desmito Airbus A220-300 lidmašīnu
Greiderēšana uz grants autoceļiem veikta vairāk nekā 52 000 km apjomā
Autovadītāju ievērībai: sākoties Positivus festivālam, uz Tallinas šosejas būs intensīvāka satiksme
AS “Pasažieru vilciens” norīko vilciena reisu pēc Prāta Vētra koncerta Jelgavā
airBaltic pasažieru skaits Pasaules kausa laikā pieaug par 30%