Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2020.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES  
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU AMATU KONKURSA REZULTĀTI  
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Par ministriju Sabiedrības līdzdalība Izstrādē esošie attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti

Izstrādē esošie attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu “Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā” 30.06.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.jūlijam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu Grozījumi Likumā par ostām” 30.06.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.jūlijam. Roberts Noviks tālr.67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" 25.06.2020 Iztrādē Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūlijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"" 26.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 9. jūnijam. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu
“Par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.510 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” īstenošanas noteikumi”

25.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 9.jūnijam. Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem". 21.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.jūnijam. Mārcis Zicmanis, 67028046, marcis.zicmanis@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija izstrādē esošam Ministru kabineta noteikumu projektam "Pierobežas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu piekļuves noteikumi”. 18.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 25. maijam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”” 14.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 27.maijam Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums”. 13.05.2020 Izstrāde Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 27. maijam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"" 8.05.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 22. maijam.

Laima Rituma, tālr. 67028198, jurlietas@sam.gov.lv Andris Maldups, tālr. 67028320

Paziņojums par izstrādē esošu konceptuālā ziņojumu "Konceptuālais ziņojums par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada".
1.pielikums
2.pielikums

Rīkojuma projekts
Protokollēmuma projekts

27.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.maijam. Klāvs Grieze, tālr. 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 „Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām”” 20.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam VA “Civilās aviācijas aģentūra” vecākā inspektore Ance Pētersone, tālrunis 60001661, ance.petersone@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministra kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu" 20.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.maijam. Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja Dace Revizore, tel. +37167830954, e-pasts: dace.revizore@caa.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”". 03.04.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 17.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumos Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi”". 20.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 3. aprīlim. Kārlis Eņģelis, tālr. 67028229, Karlis.Engelis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu".
1.pielikums
2.pielikums

18.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 1.aprīlim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība” 16.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 “Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtība un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtība uz gaisa kuģiem””. 16.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 31.martam. Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 637 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi””. 10.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 24.martam. Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu „Grozījums likumā „Par aviāciju””. 9.03.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 20. martam. A.Ļubļina-Goldmane, Tālrunis: 67507907, Aivita.Lublina-Goldmane@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība".
1.pielikums

21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību".
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par dzelzceļa drošību".
1.pielikums

21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 5. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. janvāra noteikumos Nr.92 „Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība””. 21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 4. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumos Nr.14 „Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums”". 21.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 4. martam. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošo likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā". 18.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 3.martam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu informatīvā ziņojuma projektu "Informatīvais ziņojums par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem".
1.pielikums

17.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 2. martam. Edgars Ļeonovs, tālr. 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi” 13.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 27.februārim.

Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādēesošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” (turpmāk – 6.2.1.2. pasākums) īstenošanas noteikumi”” 12.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 25.februārim.

Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi” 12.02.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 26.februārim. Inese Kalēja, 67028023, inese.kaleja@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 22.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 4. februārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Par 2017.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu", Pasta maksājumu pakalpojumu reglaments, pielikums

22.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 4.februārim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr.244 “Noteikumi par Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu”” 14.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 28. janvārim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 14.01.2020 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 28.janvārim. Ineta Vula, 67028011, ineta.vula@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 16.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 15.janvārim. Inese Kalēja, 67028023, inese.kaleja@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas, citus delegāciju locekļus un pavadošās personas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" 16.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 27.decembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Ventspils brīvostas noteikumi" 13.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 27.decembrim

Roberts Noviks, 67028351
roberts.noviks@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Rīgas brīvostas noteikumi" 13.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 27.decembrim

Roberts Noviks, 67028351
roberts.noviks@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Par grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”. 12.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 15.janvārim Kaspars Šlihta, 67028395 , kaspars.slihta@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem” 11.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 15.janvārim Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība""

09.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 14.janvārim Ivars Bācis, 67288178 , ivars.bacis@taiib.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība”” 02.12.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 17.decembrim Ērika Neimane, tālr.67830953, e-pasts: erika.neimane@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Ministru kabineta noteikumu projekts “Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība”"
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
01.11.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 19.novembrim Armands Ozoliņš, 67507904 , armands.ozolins@caa.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”" 31.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 14.novembrim. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu"Grozījums likumā „Par aviāciju”" 24.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 7.novembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”" 22.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 5.novembrim. Emīls Dombrovskis, tālr. 67028398, emils.dombrovskis@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”" 22.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 5.novembrim. Emīls Dombrovskis, tālr. 67028398, emils.dombrovskis@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums likumā "Par aviāciju"" 14.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 17.oktobrim.

Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv

Anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos"
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

10.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi"
1. pielikums
2. pielikums

10.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 24.oktobrim.

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373,
Kristine.grinvalde@sam.gov.lv

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība" 02.10.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019.gada 16.oktobrim Ance Pētersone, 60001661 , ance.petersone@caa.gov.lv

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi””

03.09.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 13. septembrim. Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu „Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību” 29.08.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 10. septembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu"Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā" 09.08.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 23. augustam. Diāna Kristapsone, tālr. 67028043, diana.kristapsone@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu likumprojektu"Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" 02.08.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 20. augustam. Marianna Heislere, 67028312, marianna.heislere@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"" 01.08.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 16. augustam. Ērika Neimane, 67830953, erika.neimane@caa.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"" 29.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 12. augustam. Roberts Noviks, tālr. 67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošunoteikumu"Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums"" 29.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 12. augustam. Roberts Noviks, tālr. 67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"" 29.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 12. augustam. Roberts Noviks, tālr. 67028351, roberts.noviks@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums likumā “Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām”" 09.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 24. jūlijam.

Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv

Ligita Betaga, 67028271, Ligita.Betaga@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu likumprojektu"Grozījums likumā "Par aviāciju"" 09.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 24. jūlijam.

Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv.;

Ligita Betaga, 67028271, Ligita.Betaga@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”” 04.07.2019 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2019. gada 19. jūlijam. Zanda Jaunsproģe, tālr. 67028334, Zanda.Jaunsproge@sam.gov.lv
<A class=article_description_2 href="http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/DOC/item_8226_Informacijai

 

No 2020.gada 5.augusta Rīgas 6.pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Rīgas 14. un 39.pasta nodaļa
Lidostā “Rīga” atgriežas “Norwegian”
Autoceļu uzturētājs: piegružoto ceļmalu sakopšana ik gadu izmaksā vairāk nekā pusmiljonu eiro
Uzlabojot normatīvajos aktos noteikto sodu sistēmu, plānots pastiprināt kontroles pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobili jomā
Pirmajā pusgadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits