Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU
INFORMĀCIJA PAR 2020.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES  
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
VALDES UN PADOMES LOCEKĻU AMATU KONKURSA REZULTĀTI  
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Par ministriju Budžets Informācija par darba samaksu

Informācija par darba samaksu

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs Satiksmes ministrijā sadalījumā pa amatu grupām - informācija atjaunota 06.06.2019. (skatīt šeit).

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” (skatīt šeit).

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” (skatīt šeit).

 

Satiksmes ministrijas amatpersonu (darbinieku) darba samaksas

(mēnešalgas, piemaksu, prēmiju)

un sociālo garantiju noteikšanas kritēriji.

Mēnešalga

Amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kategoriju.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Katrai mēnešalgu grupai atbilst noteikts mēnešalgu diapazons.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonai (darbiniekam), pamatojoties uz individuālā vērtējuma kritērijiem (profesionālā pieredze un darba izpildes novērtējums), piešķir vienu no trim kategorijām.

Piemaksas, prēmijas, naudas balvas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek noteiktas sekojošas piemaksas, prēmijas un naudas balvas:

 • piemaksa, ja papildus tiešajiem pienākumiem amatpersona (darbinieks) aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, izvērtējot darba apjoma sarežģītību, apjomu, atbildību un intensitāti:

· līdz 30% no mēnešalgas, ja intensitātei ir raksturīga regulāra papildus slodze, kas saistīta ar analītisku, intelektuālu piepūli un ietekmē tiešo amata pienākumu izpildi;

· līdz 15% no mēnešalgas, ja intensitātei raksturīga neregulāra papildus slodze un intensitātes apjoms būtiski neietekmē tiešo amata pienākumu izpildi, jo tā ir savienojama ar tiešo amata pienākumu izpildi.

 • piemaksa par diplomātisko rangu specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās 20% no mēnešalgas;
 • piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no amatpersonām (darbiniekiem) noteiktās stundas algas likmes saskaņā ar darba laika uzskaites datiem, kas pēc amatpersonas (darbinieka) izvēles var būt aizstāta ar apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā;
 • piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 40% no noteiktās mēnešalgas;
 • par ministrijai būtisku funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu speciāla piemaksa 100% no mēnešalgas, kur mēnešalgas apmērs kopā ar speciālo piemaksu nepārsniedz Ministru prezidenta mēnešalgu;
 • saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu prēmija reizi gadā :

· 75% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “teicami”;

· 65% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “ļoti labi”;

· 55% no mēnešalgas ja darba izpildes novērtējums ir “labi”;

Prēmijas apmēru nosaka procentuāli atbilstoši katra nodarbinātā nostrādātajam laikam izmaksas periodā. Prēmiju nepiešķir, ja pret nodarbināto ir ierosināta disciplinārlieta vai nodarbinātajam ir spēkā esošs disciplinārsods.

 • naudas balva reizi kalendārajā gadā par nozīmīgu ieguldījumu nozarē valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā līdz 100% no mēnešalgas.

Sociālās garantijas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāti sekojoši pabalsti:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;
 • pabalsts par apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam 50% no mēnešalgas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” amatpersonām (darbiniekiem) tiek kompensēti kvalifikācijas paaugstināšanas

izdevumi.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) paredz:

 • papildatvaļinājumu no 3 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma un ieņemamā amata, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu;
 • mācību atvaļinājumu, izmaksājot vidējo izpeļņu;
 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • par 2 h saīsinātu darba dienu pirms svētku dienām;
 • naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru par nozīmīgu ieguldījumu nozares valstiski svarīgu mērķu sasniegšanā.
 • amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises, kuru cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.

Saskaņā ar Darba likumu amatpersonām (darbiniekiem) piešķir ne ilgāk kā divas

darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.

Pabalsti un kompensācijas par dienestu ārvalstīs

Specializētajiem nozares atašejiem Latvijas Republikas Pastāvīgajās pārstāvniecībās laikā, kad tie pilda dienestu ārvalstīs, tiek noteikti pabalsti un kompensēti izdevumi saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 36.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.602 „Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība”.

Informācija atjaunota 14.03.2019

 
No 2020.gada 5.augusta Rīgas 6.pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Rīgas 14. un 39.pasta nodaļa
Lidostā “Rīga” atgriežas “Norwegian”
Autoceļu uzturētājs: piegružoto ceļmalu sakopšana ik gadu izmaksā vairāk nekā pusmiljonu eiro
Uzlabojot normatīvajos aktos noteikto sodu sistēmu, plānots pastiprināt kontroles pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobili jomā
Pirmajā pusgadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits