Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
KONVENCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BĪSTAMO KRAVU PĀRVADĀŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA  
NOZARES LIKUMDOŠANA  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sākumlapa Nozares Elektroniskie sakari Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Latvijas politikas plānošanas dokumenti


Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013.-2020. gadam

Koncepcija “Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada”

Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.–2020. gadam (vietne: https://www.vestnesis.lv/op/2018/52.2)

Starptautiskie tiesību akti

Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencija

Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcija

Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Savienības tiesību akti (regulas, direktīvas, lēmumi, vadlīnijas)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīva 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija regula (ES) 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta lēmums Nr.243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija regula (ES) 2017/920, ar ko groza regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem

Cita informācija

Eiropas Savienības portāls (informācija par ES, darba grupas)

Eiropas Savienības iestādes

BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) - Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

ECC (Electronic Communications Committee) – Elektronisko sakaru komiteja

COM-ITU (Committee for ITU Policy) – ITU politikas komiteja

CERP (European Committee for Postal Regulation) - Eiropas pasta regulēšanas komitēja

ECO (European Communications Office) - Eiropas Sakaru birojs

ITU (International Telecommunication Union) - Starptautiskās Telesakaru savienība

GSA (European Global Navigation Satellite Agency) - Eiropas GNSS programmu komiteja

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) – Radiofrekvenču spektra politikas grupa

COCOM (European Commision Communications Committee ) –Eiropas Komisijas sakaru komiteja

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

DG CONNECT (Directorate General for Communications Networks, Content & Technology) - Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorāts

Eiropas satelītu radionavigācijas programmas:

Galileo (European global satellite-based navigation system)

EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service)

Informācija par Galileo programmu latviešu valodā ir pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.usegalileo.eu/LV/

Citi

Eiropas Komisijas aktuālā informācija par elektronisko sakaru nozares regulējumu angļu valodā:

Right environment for digital networks and services

Connectivity for a European Gigabit Society

Eiropas Savienības dalībvalstu digitālā progresa ziņojumi

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos ir pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.lvrtc.lv/2-k257rta.html?lang=lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas apstiprinātie termini http://termini.lza.lv/akadterm

„Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās – (Pētījums, pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, karte)*

*- Pētījums „Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020. gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” sasniegšanai” veikts , lai aktualizētu ar Eiropas Komisijas 2011. gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātajā Valsts atbalsta programmā (VAP) Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (VAP) paredzētās atbalstāmās teritorijas pagastu līmenī.

Pētījuma laikā ir arī iegūti dati par platjoslas pakalpojumu pieejamību ciemu līmenī, kuri tiks izmantoti kā papildu informācija, plānojot optimālu optiskā tīkla un piekļuves punktu izvietojumu VAP 2.kārtas ietvaros.

Izstrādājot atbalstāmo teritoriju galīgo prioritāro sarakstu, atbilstoši spēkā esošajai VAP ņemts vērā arī katram reģionam paredzētais finansējums - Latgales plānošanas reģionam ir vismaz 20%; Rīgas plānošanas reģionam ir vismaz 5%; Kurzemes plānošanas reģionam ir vismaz 15%; Vidzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15% un Zemgales plānošanas reģionam ir vismaz 15%”.

Publiskā aptauja par projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo piekļuves punktu saraksta precizēšanu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.664 20.7.apakšpunktu par plānotajiem izbūvējamiem piekļuves punktiem tiek rīkota publiskā aptauja, kas ilgst ne mazāk kā vienu mēnesi. Ievērojot minēto, ir sagatavots:

- potenciālo piekļuves punktu elektronisko sakaru komersantu tīklu sakaru mezglos saraksts (1.pielikums );

- “balto” teritoriju ciemu līmenī, kas atrodas “pelēkajās” teritorijās pagastu līmenī, saraksts (2.pielikums );

- plānoto piekļuves punktu saraksts “pelēkajās” teritorijās pagastu līmenī, kas formāli atbilst “balto” teritoriju pagastu līmenī statusam (3.pielikums).

*24.01.2018. tehniski precizēts publiskās aptaujas 1. un 2.pielikums

Pēc publiskajā aptaujā iegūtajiem rezultātiem izbūvēšanai plānoto piekļuves punktu saraksts tiks apstiprināts Optiskā tīkla uzraudzības komitejā.

Priekšlikumus un ierosinājumus par plānoto izbūvējamo piekļuves punktu saraksta izmaiņām aicinām nosūtīt Satiksmes ministrijai uz elektroniskā pasta adresi:otuk_sekretars@sam.gov.lv līdz 2018. gada 31. janvārim.

Plānotais projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo piekļuves punktu saraksts

Projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo piekļuves punktu saraksts (turpmāk – atbalstāmo teritoriju saraksts) ir aktualizēts ievērojot Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē 2017.gada 19.decembrī publicētas aptaujas “Publiskā aptauja par projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo piekļuves punktu saraksta precizēšanu” rezultātus.

Aptaujas gaitā tika saņemti priekšlikumi no elektronisko sakaru komersantiem, elektronisko sakaru nozares asociācijām un pašvaldībām.

Pamatojoties uz saņemto priekšlikumu izvērtējumu, projekta ietvaros atbalstāmo teritoriju saraksts tika papildināts ar:

• 73 jauniem piekļuves punktiem elektronisko sakaru komersantu sakaru mezglos;

• 150 jauniem piekļuves punktiem “baltajās” teritorijās apdzīvoto vietu (ciemu) līmenī, kas atrodas “pelēkajās” teritorijās;

• 56 jauniem piekļuves punktiem “baltajās” teritorijās apdzīvoto vietu (ciemu) līmenī, gadījumā, ja “baltā” pagasta teritorijā atrodas vairākās blīvi apdzīvotas vietas (ciemi);

• 4 pagastiem, kuriem tika noteikts “baltās” teritorijas statuss.

Ar projekta ietvaros atbalstāmo teritoriju sarakstu iespējams iepazīties šeit.
Kopējais izbūvēto piekļuves punktu skaits atkarīgs no būvniecības procesa izmaksām.

Informācija atjaunota 22.12.2017

 
AS “Pasažieru vilciens” aicina laikus iegādāties biļetes uz Pāvesta Franciska vizītes laikā norīkotajiem vilcieniem
Naktī no 20. uz 21. septembri uz tilta pār Mazo Juglu uz Rīgas apvedceļa būvnieki labos defektus, būs ātruma un satiksmes ierobežojumi
Autobraucēju ievērībai: kas jāzina, dodoties uz Aglonu sakarā ar Viņa Svētības pāvesta Franciska vizīti 24. septembrī
Lidosta “Rīga” izstrādājusi jaunu rīcības plānu trokšņa samazināšanai – aicina uz sabiedrisko apspriešanu
Latvijas Pasta simtgadē sadarbībā ar fotogrāfu Jāni Deinatu izdota grāmata 100 pasta pieturu