Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
RUNAS UN PREZENTĀCIJAS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SM SADAĻA  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
GALERIJA  
VIDEO  
SAITES  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sākumlapa Par ministriju Vakances

Vakances

Satiksmes ministrija
izsludina konkursu
uz vakantu ierēdņa amatu:

Juridiskā departamenta Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas juriskonsults

Prasības pretendentiem:

– atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

– otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

– pieredze valsts pārvaldes sistēmā (ilgāka par 1 gadu);

– vēlama profesionālā pieredze darbā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, starptautiskajiem līgumiem un ar starptautisko organizāciju daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem (ilgāka par 1 gadu);

– vēlama pieredze brīvās tirdzniecības līgumu saskaņošanas procedūru veikšanā;

– vēlamas zināšanas par ES jauktas kompetences līgumu saturisko uzbūvi un saskaņošanas procedūrām;

– zināšanas par starptautiskajiem līgumiem, starptautisko tiesību normu un pamatprincipu piemērošanu;

– zināšanas par Eiropas Savienības jautājumu risināšanu;

– prasme strādāt ar datoru;

– labas svešvalodu (angļu un krievu valodas) zināšanas;

– labas komunikācijas spējas un analītiskā domāšana.

Būtiskākie pienākumi:

– piedalīties ministrijas kompetencē esošo starptautisko tiesību aktu, starptautisko divpusējo un daudzpusējo līgumu projektu izstrādāšanā un virzībā;

– pārstāvēt ministrijas intereses starptautisko tiesību jautājumos;

– organizēt ministrijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās, darba grupās, pārraudzīt iepriekšminēto institūciju lēmumu izpildi.

Amats klasificēts 21.saimes III B līmenī, mēnešalga no 940 līdz 1100 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 2018.gada 28.maijam.

Adrese: Rīgā, Gogoļa iela 3, LV-1743, 378.kabinets.

Tālr. uzziņām: 67028218.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Satiksmes ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.

 

 

Satiksmes ministrija
izsludina konkursu
uz vakantu ierēdņa amatu

Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļasjuriskonsults (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

· atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītībā tiesību zinātnē;

· juridiskā darba pieredze ne mazāka kā 2 gadi;

· vēlama darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās;

· zināšanas un pieredze par juridisko tehniku un tiesību aktu jaunradi;

· zināšanas un pieredze par administratīvo procesu iestādē un tiesā;

· labas angļu valodas zināšanas;

· vēlama pieredze un zināšanas par autoceļu jomu, tajā skaitā satiksmes drošības un ar to saistīto Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu;

· spēja veikt liela apjoma informācijas analīzi;

· prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

· labas komunikācijas prasmes;

· orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Būtiskākie pienākumi:

– izstrādāt autoceļu jomu reglamentējošus tiesību aktu projektus un sagatavot politikas plānošanas dokumentu juridisko pamatojumu un ietvaru autoceļu jomā;

– nodrošināt autoceļu pārvaldīšanas un ikdienas uzturēšanas jomā noslēgto deleģēšanas un sadarbības līgumu izpildes kontroli un līgumu grozījumu izstrādi;

– izvērtēt citu ministrijas struktūrvienību un institūciju izstrādātos normatīvos aktus no autoceļu jomas normatīvā regulējuma viedokļa;

– gatavot atzinumu projektus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;

– izvērtēt esošo ārējo normatīvo aktu aktualitāti un atbilstību tiesību aktu sistēmai un izstrādāt priekšlikumus konstatēto problēmu novēršanai.

Amats klasificēts 21.saimes IIIB līmenī.

Mēnešalga no 1010 līdz 1100 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 2018.gada 4.jūnijam.

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets;

e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Tālr. uzziņām 67028218

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Satiksmes ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.

Satiksmes ministrija
izsludina konkursu
uz vakantu ierēdņa amatu

Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļasvecākais eksperts

Prasības pretendentiem:

· atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai būvuzrauga specialitātē, vēlams transportbūvju specialitātē;

· vismaz 2 gadu profesionālā darba pieredze būvdarbu uzraudzības vai organizēšanas jomā;

· vēlama pieredze ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā;

· zināšanas par normatīvajiem aktiem autoceļu jomā, statistiskās uzskaites principiem un analītiskajām metodēm;

· prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

· spēja veikt liela apjoma informācijas analīzi;

· spēja saprotami izklāstīt savu viedokli mutiski un rakstiski;

· labas komunikācijas prasmes;

· organizatora spējas un iniciatīva;

· orientācija uz attīstību;

· “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Būtiskākie pienākumi:

– veikt autoceļu uzturēšanas darbu plānošanas, veikšanas un izpildes pārraudzības kontroli;

– piedalīties Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanas pārraudzībā autoceļu jomā.

Amats klasificēts 10.saimes III līmenī.

Mēnešalga no 1010 līdz 1100 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 2018.gada 4.jūnijam.

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets;

e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Tālr. uzziņām 67028218

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Satiksmes ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.

Satiksmes ministrija
izsludina konkursu
uz vakantu ierēdņa amatu

Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļasvecākais referents (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

· atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, vēlams starptautisko sakaru, Eiropas Savienības studiju, transporta jomā vai jurisprudencē;

· profesionālā darba pieredze ne mazāka par 3 gadiem;

· vēlama darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās;

· pieredze starptautisko apspriežu organizēšanā un dalībā;

· pieredze ES integrācijas jautājumos un sarunu dokumentu izstrādē;

· vēlamas zināšanas par normatīvajiem aktiem autotransporta jomā;

· ļoti labas angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski;

· prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

· ļoti labas komunikācijas prasmes;

· organizatora spējas un iniciatīva;

· orientācija uz attīstību.

Būtiskākie pienākumi:

– gatavot instrukcijas par ES sekundāro tiesību aktu projektu jautājumiem LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES pārstāvja dalībai COREPER I sanāksmē;

– gatavot pozīcijas par ES sekundārajiem tiesību aktiem ceļu satiksmes drošības jomā;

– izstrādāt valsts politiku un normatīvo aktu projektus, kā arīpārraudzīt to īstenošanu alternatīvo degvielu jomā .

Amats klasificēts 36.saimes III līmenī.

Mēnešalga no 1010 līdz 1100 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 2018.gada 28.maijam.

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets;
e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Tālr. uzziņām 67028218

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Satiksmes ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.


Informācija atjaunota 18.05.2018

 
Satiksmes ministrs: valsts ceļu tīklā būvniecības sezona ir uzsākusies savlaicīgi
Latvijas Pasts organizē pastkaršu sūtītāju tikšanos – būs īpaša pastkarte un zīmogs
Bedru aizpildīšana uz valsts autoceļiem ar asfalta segumiem veikts vairāk kā 97 000 kvadrātmetru apjomā
Autovadītāju ievērībai: valsts autoceļu tīklā pieaug būvdarbu apjoms; nedēļas nogalē – Rīgas maratons un Talsu autorallijs
Atsākas būvdarbi uz Rīgas apvedceļa; aicinām izmantot apbraukšanas iespējas