Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
BĪSTAMĀS KRAVAS
JOMAS RAKSTUROJUMS
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
FOTO ARHĪVS  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Sākumlapa Nozares Bīstamās kravas Jomas raksturojums

Jomas raksturojums

Bīstamo kravu pārvadājumi ir viena no starptautiski visstingrāk regulētajām transporta nozarēm.

Negadījumi ar bīstamām kravām nav pārāk bieži, taču, ja tādi notiek, iespējamas plaša mēroga nopietnas sekas. Tādēļ svarīgākais uzdevums ir garantēt sabiedrības drošību bīstamo kravu pārvadājumu laikā.

Pasaules industrializācijas procesa dēļ pašlaik vērojams straujš šādu kravu pieaugums, kuru sastāvā ir vielas, kas, izkļūstot ārpus iepakojuma, potenciāli rada draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi, - tā saucamās bīstamās kravas. 

Ja attiecīgie likumdošanas akti tiek ievēroti, bīstamo kravu pārvadāšana nav vairāk bīstama kā jebkura cita veida kravas pārvadāšana. Šā iemesla dēļ sevišķu nozīmi iegūst likumi, noteikumi un instrukcijas, kas stingri reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, kā arī to izpildes kontrole.

Starptautiskais normatīvais regulējums

Tā kā lielākā daļa pārvadājumu ir starptautiski un iespējamo negadījumu sekas arī varētu būt starptautiskas, tad ir izstrādāta starptautiska sistēma bīstamo kravu transporta drošības garantēšanai.

Tā pamatojas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās un sociālās padomes Bīstamo kravu transportēšanas ekspertu komitejas izstrādāto un regulāri papildināto dokumentu “Rekomendācijas bīstamo kravu pārvadāšanai”. Šis dokuments ietver kopējus bīstamo kravu klasifikācijas, iepakošanas, marķēšanas u.c. noteikumus visiem transporta veidiem, tādējādi atvieglojot arī multimodālos pārvadājumus. Šīs Rekomendācijas ir adresētas visām valdībām nacionālo noteikumu izstrādei, kā arī tādām starptautiskajām organizācijām kā Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF), Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) un tādām reģionālām komisijām kā ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija (EEK) starptautisku nolīgumu un konvenciju izstrādei par bīstamo kravu pārvadāšanu gaisa satiksmē, pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ievērojot ANO Rekomendācijas:

· EEK ir izstrādājusi Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (turpmāk tekstā-ADR));

· Starptautiskā dzelzceļa organizācija - Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem, kurā ietverta arī Noteikumus bīstamo kravu starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (Regulations concerning the international Carriage of Dangerous Goods (turpmāk tekstā-RID);

· Bīstamo kravu gaisa pārvadājumus reglamentē Tehniskās instrukcijas drošam bīstamo kravu aviotransportam (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (turpmāk tekstā-ICAO-TI);

· Savukārt jūras pārvadājumus - Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (International maritime dangerous goods code (turpmāk tekstā-IMDG Kodekss).

Situācija Latvijā

Atbilstoši Centrālās statiskas pārvaldes datiem, kas uzrāda tikai Latvijā reģistrētus transportlīdzekļus, dzelzceļa un jūras transportā bīstamo kravu pārvadājumi ir aptuveni puse no kopējā pārvadājamo kravu apjoma; bet pārvadājumos pa autoceļiem - līdz 3.5%.

Atbilstoši statistikai Latvijā bīstamo kravu pārvadājumi veido būtisku daļu no visiem kravu pārvadājumiem un tie tiek veikti ar visiem galvenajiem transporta veidiem: autotransportu, dzelzceļu, jūras transportu un aviāciju; iekšējie pārvadājumi tiek veikti izmantojot dzelzceļu un autotransportu.

Līdz ar to svarīgs uzdevums Latvijai ir samazināt risku, kas saistīts ar bīstamo kravu pārvadājumiem.

Šā riska mazināšanai tiek veikts pasākumu komplekss, ko nosaka starptautiskā ANO ekspertu izstrādātā stingro noteikumu sistēma, kas ir jāievēro gan veicot starptautiskus pārvadājumus, gan arī valsts iekšējos pārvadājumus ar jebkuru no transporta veidiem.

ICAO-TI Latvijai ir saistošs kopš 1992.gada, IMDG Kodekss – kopš 1993. gada un RID - kopš 1999.gada, kad Latvija iestājās attiecīgajās starptautiskajās organizācijās. ADR Nolīgumu Latvija parakstīja 1996.gadā.

Visu šo Nolīgumu un 10 ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītu Eiropas Savienības Direktīvu prasību ievērošanai vienotas bīstamo kravu pārvadāšanas politikas, likumdošanas un valstiskas vadības sistēmas veidošanas darbs mūsu valstī tika sākts 1995.gadā, iztulkojot un publicējot latviešu valodā ADR, kā arī izstrādājot atsevišķus likumdošanas aktus par konkrētiem bīstamo kravu pārvadāšanas un kontroles aspektiem. ADR izdevums latviešu valodā, ietverot attiecīgos labojumus un papildinājumus, tiek atjaunots ik pēc diviem gadiem. 2003. gadā latviski iztulkots arī RID. Izstrādāts attiecīgs Latvijas tiesību aktu komplekss, organizēta kontroles sistēma, speciālo transportlīdzekļu sertifikācija un apskates.

Kopš 1996.gada Latvijā organizēta speciālo auto transportlīdzekļu vadītāju apmācība, eksaminācija un sertifikātu izsniegšana, kā arī atkārtota apmācība ik pēc gadiem. Izdotas vairāk nekā 3000 starptautiski atzītu ADR autovadītāju apliecību.

Kopš 2002.gada drošības līmeņa paaugstināšanai Latvijas, kā arī citu Eiropas Savienības valstu uzņēmumos, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, jābūt nozīmētam speciāli apmācītam bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomniekam (safety adviser). Drošības padomnieku sagatavošanai pēc programmas, kas vienāda visās Eiropas Savienības valstīs, ir sagatavoti pasniedzēji un organizēta drošības padomnieku apmācība. Satiksmes ministrijas vadībā notiek drošības padomnieku eksaminācija. Ir izsniegti vairāk nekā 1000 starptautiski atzītu sertifikātu par bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Drošības padomnieku apmācības un eksaminācija turpinās.

  • ADR pilns teksts angļu valodā pieejams: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html, ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties un jaunāko izdevumu nopirkt VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā 30,320.telpā,kontaktinformācija: Klientu zāles administrators, tālr.67280485;
  • RID pilns teksts angļu valodā pieejams: http://www.otif.org, ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties Valsts Dzelzceļa Tehniskajā inspekcijā, Riepnieku ielā 2, kontaktpersona: Dainis Lācis, vecākais referents, tālr.67234362

 

Informācija atjaunota 2015.gada 20.maijā

 
Latvija un Krievija vienojusies par papildu 3000 universālo atļauju apmaiņu; pārvadātāji tās varēs saņemt no septembra
Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī prezentēs Latvijas mūsdienu keramikas mākslinieka Daiņa Pundura daiļradei veltītu pastmarku
Autovadītāju ievērībai: visā valstī rit aktīva ceļu būvdarbu sezona; Aglonā svētku laikā intensīva gājēju kustība
Autovadītāju ievērībai: vakaros asfaltē rotācijas apli pie Rīgas HES;
Pie Madlienas ir pabeigti viena reģionālā ceļa posma remontdarbi, un uzsākti nākamie