Satiksmes Ministrijas jaunumu RSS http://www.sam.gov.lv www.sam.gov.lv lv http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8790 Thu, 21 Mar 2019 11:02:02 +0200 <![CDATA[Aicinām uz konferenci "Mazo un vidējo ostu iespējas un izaicinājumi Baltijas jūras reģionā"]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8790

No 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam Latvija veic prezidējošās valsts lomu Baltijas jūras valstu padomē (BJVP).

Šajā laika posmā Latvija atbild arī par Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas ekspertu grupas darbu un 2019. gada 3., 4. aprīlī kopīgi ar Baltijas jūras valstu padomi un Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorādu (DG MARE) organizē konferenci “Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas attīstība: iespējas un izaicinājumi mazajām un vidējām ostām Baltijas jūras reģionā” (Development of sustainable maritime economy: opportunities and challenges for small and medium ports in the Baltic Sea Region)

Konference notiks viesnīcā “Baltic Beach Hotel & Spa” Jūrmalā.

Konferences gaitā tiks apspriesta Baltijas jūras reģiona mazo un vidējo ostu nozīme reģionā un vietējās pašvaldībās, to problemātika, kā arī attīstības iespējas un finansēšanas instrumenti attīstības realizācijai.

Aicinām piedalīties un reģistrēties pasākumam līdz š.g. 25. martam, izmantojot elektronisko adresi: šeit.

Komunikācijas nodaļa
komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8789 Wed, 20 Mar 2019 17:09:30 +0200 <![CDATA[Satiksmes ministrijas 2019.gada budžeta prioritātes un sabiedrības ieguvumi]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8789 Šodien, 20.martā Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja 2019.gada valsts budžeta projektu, no kuriem 449,7 milj. euro ir Satiksmes ministrijas (SM) budžets 2019.gadam.

Starp SM budžeta prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem ir valsts autoceļu sakārtošana, turpinot īstenot “Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam”. Tāpat nepieciešams izvērtēt autoceļu uzturēšanai izmantoto resursu efektivitāti un kvalitāti, kā arī iespējamo valsts vietējo autoceļu posmu pārvaldīšanas formas maiņu, piemēram, mazāk izmantotos valsts vietējos ceļus nododot pašvaldībām. Šogad ir jāturpina arī iesāktie darbi publiskās un privātās partnerības projekta ”E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanā.

Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 2019.gadā būs jāpārskata sabiedriskā transporta sistēma. Plānots izveidot vairāk ekspresvilcienu maršrutu ar savienotajiem reisiem, kā arī pārskatīt un pielāgot sabiedriskā maršruta reisu laikus un reģionālos reisus ar skolēnu maršrutiem, lai tādejādi novērstu to dublēšanos. Šogad jāturpina attīstīt inovatīvo sabiedriskā transporta pakalpojuma veidu – transports pēc klienta pieprasījuma. Tāpat 2019.gadā Ministru kabinetā (MK) jāiesniedz SM informatīvais ziņojums par veiktajiem pasākumiem, lai samazinātu dotāciju apjomu un nodrošinātu no valsts budžeta piešķirto līdzekļu ekonomiju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā.

Rail Baltica projekta Latvijas aktivitāšu ietvaros iecerēts parakstīt Deleģēšanas līgumu ar AS RB Rail kā projekta koordinatoru, tādējādi uzņēmumam deleģējot atsevišķu (the Connecting Europe Facility (CEF)) aktivitāšu īstenošanu. Starp veicamiem darbiem jāmin arī OECD pārvaldības principu stiprināšanu RB Rail, kas jāievieš arī citās SM kapitālsabiedrībās.

Lai nodrošinātu abonētās preses piegādi, arī 2019.gadā būs jākompensē zaudējumi par abonētās preses piegādi VAS “Latvijas Pasts”, atbilstoši auditētam zaudējumu apmēram. Savukārt, lai pagarinātu esošo abonēto preses izdevumu piegādes regulējumu uz vienu gadu, vēl šogad nepieciešams izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā".

Elektronisko sakaru pakalpojumiem un infrastruktūrai ir jākļūst mūsdienām atbilstošai, tāpēc SM jānodrošina platjoslas kompetenču centra konsultatīvais atbalsts valsts atbalsta programmām platjoslas projektu realizācijā, tostarp sagatavojot priekšlikumus platjoslas tīkla kartēšanas risinājuma izveidei.

Tāpat starp prioritārajiem pasākumiem ir jāmin 5 paaudzes mobilo sakaru tīkla (5G) attīstības ceļveža izstrāde.

Kā zināms, Saeima šodien konceptuāli atbalstīja 2019.gada valsts budžeta projektu. 2019.gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,2 miljardu, bet izdevumi 9,4 miljardu eiro apmērā. Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 6,4 miljardus, bet izdevumi 6,8 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti trīs miljardu eiro, bet izdevumi 2,8 miljardu eiro apmērā.

2019.gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Savukārt IKP pieaugums 2019.gadā prognozēts 3% apmērā.

Komunikācijas nodaļa

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8787 Tue, 19 Mar 2019 13:14:20 +0200 <![CDATA[Mopēda vadīšanas eksāmens notiks ceļu satiksmē]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8787 Nolūkā pilnvērtīgi pārliecināties par mopēdu vadītāju iemaņām un prasmēm, no šī gada 1. aprīļa tiks ieviests eksāmena posms - transportlīdzekļa vadīšana ceļu satiksmē. To paredz Ministru Kabineta (MK) otrdien, 19. martā, atbalstītie grozījumi "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”.

Grozījumi paredz arī speciāla apģērba vai aizsargu, kā arī cimdu un piemērotu apavu lietošanu eksāmena laikā. Šāda prakse pastāv lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un tas rosinās mopēdu un motociklu vadītājus lietot atbilstošu apģērbu un apavus arī ikdienā, tādējādi parūpējoties par savu drošību.

Plašāka informācija – kā iegūt mopēda vadītāja apliecību - https://www.csdd.lv/mopeda-vaditaja-aplieciba-am/apmacibas-kartiba

Tāpat valdība lēma, ka turpmāk arī atkārtotie velosipēda vadītāja kvalifikācijas eksāmeni būs bez maksas. Šobrīd pirmais eksāmens velobraucējiem ir bez maksas, atkārtotie par maksu.

Tā kā mopēdu vadītājiem tiek ieviests jauns eksāmena posms un tiek atcelta maksa par atkārtotu velosipēda kvalifikācijas eksāmenu, bija nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

Lai mazinātu birokrātisko slogu, grozījumos ir izslēgta nepieciešamība CSDD iesniegt autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu. To nodrošina elektroniska informācijas apmaiņa starp autoskolām un CSDD.

No 2020.gada 1.janvāra Latvijā ir paredzēts izsniegt Starptautiskā parauga vadītāja apliecības. Lai arī Latvijas vadītāja apliecības pilnībā atbilst gan 1968.gada Vīnes Konvencijas Par ceļu satiksmi, gan ES tiesību aktu prasībām, tomēr atsevišķās tālās un eksotiskās valstīs tiek prasīts uzrādīt Starptautiskā parauga vadītāja apliecību. Līdz ar to, lai atvieglotu personām Latvijas vadītāja apliecību izmantošanu ārvalstīs, ir paredzēts uzsākt izsniegt Starptautiskā parauga vadītāja apliecības, kuru saņemšana būtu brīvprātīga un kas tiktu izsniegtas papildus esošām, nacionālā parauga vadītāja apliecībām.

Komunikācijas nodaļa
Iveta Kancēna
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8785 Mon, 18 Mar 2019 11:05:48 +0200 <![CDATA[Konferencē “eCOM360” Satiksmes ministrija prezentē iespējas loģistikas biznesā un e-komercijā]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8785 Starptautiskā E-komercijas konferencē “eCOM360” Satiksmes ministrijas (SM) Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups prezentēja Latvijas piedāvātās iespējas loģistikas biznesa attīstībā un sasniegumus e-komercijā.

A.Maldups informēja konferences dalībniekus par iespējām attīstīt preču distribūciju no Latvijas, izmantojot dzelzceļa, jūras, avio un auto transporta sniegtos pakalpojumus un loģistikas centru iespējas preču uzglabāšanai, pārstrādei un izplatīšanai. SM pārstāvis arī uzsvēra Latvijas un Ķīnas veiksmīgo sadarbību tranzītā un loģistikā, attīstot konteinervilcienu pārvadājumus, kā arī VAS “Latvijas Pasts” pozitīvo pieredzi sadarbībai ar Ķīnu e-komercijas sīkpaku sūtījumu biznesa attīstībā caur Starptautisko lidostu “Rīga”, kas stabili attīstās, veidojot Latvijā pilnīgi jaunu biznesa nišu.

Konferences laikā uzņēmēji un citi interesenti varēja iepazīties ar komercdarbības iespējām Ķīnā, jo sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas vēstniecību Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Ningbo pilsētas Ārējo sakaru biroju tika organizēta atsevišķa sesija - “Starptautiskā tirdzniecība ar Ķīnu”, kurā tika apspriesti jautājumi par eksporta iespējām un uzņēmējdarbību Ķīnā.

Šī gada konferences tēma bija “East meets West” jeb “Austrumi satiekas ar Rietumiem”. Lai dalītos pieredzē par tirdzniecību interneta vidē dažādās pasaules malās, konferencē piedalījās tādi starptautiski uzņēmumi kā Facebook,"Uber","Google","Philips", "Yelp", kā arīĶīnas tehnoloģiju ražotājs "Lenovo".

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8781 Wed, 13 Mar 2019 16:55:42 +0200 <![CDATA[Rīgā tiekas Ziemeļu dimensijas Transporta un Loģistikas partnerības valstis]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8781 Šī gada 12. un 13. martā, Rīgā tikās Ziemeļu dimensijas (ZD) Transporta un Loģistikas partnerības valstu pārstāvji, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi Eirāzijas pārvadājumos un vienotos par jaunām sadarbības iespējām. 2019. gadā Latvija prezidē ZD Transporta un Loģistikas partnerības vadības komitejā.

Uzņemoties ZD vadības komitejas prezidentūru, Latvija kā prioritāti noteica turpināt darbu pie Eirāzijas transporta sistēmas tuvināšanas. Vizītes pirmajā dienā, 12. martā, norisinājās seminārs, kurā Transporta un Loģistikas partnerības valstis akcentēja nepieciešamību turpināt darbu pie ZD transporta tīkla pagarināšanas līdz Āzijas valstīm, Kazahstānai, Mongolijai, Ķīnai vai Tālajiem austrumiem.

Semināra ietvaros ZD valstu pārstāvji prezentēja arī praktiskos biznesa piemērus, kā arī apmainījās ar līdzšinējo pieredzi Eirāzijas pārvadājumos un turpmākajiem rīcības plāniem.

Vērtējot līdz šim paveikto, ZD partnerības valstis atzinīgi novērtēja Ziemeļu dimensijas transporta tīkla izveidošanu, kas savieno Eiropas Savienības TEN-T transporta tīklu ar Krievijas un Baltkrievijas transporta tīkliem. Tāpat izdevies izveidot Ziemeļu dimensijas atbalsta fondu, finansiāli atbalstīt deviņus investīciju projektus, kā arī iegūt analītiskus datus par kravu un pasažieru plūsmām, robežšķērsošanas problēmjautājumiem un infrastruktūras attīstības prioritātēm.

Savukārt 13. martā, ZD Transporta un Loģistikas partnerības vadības komitejas sēdē Satiksmes ministrijā (SM) tika apspriestastendences turpmākajiem darbības virzieniem. 2018. gada nogalē Eiropas Komisija (EK) piesaistīja neatkarīgus ekspertus, kas veica ZD partnerības valstu līdzšinējo darba novērtējumu un tas iezīmēja nepieciešamību sekmēt ZD lomu Eirāzijas pārvadājumos gan pa sauszemi starp Āziju un Eiropu, gan pa Ziemeļu ledus ceļu. Tika panākta vienošanās strādāt pie jaunām sadarbības prioritātēm partnerības ietvaros, kuras plānots apstiprināt nākamajā vadības komitejas sēdē 2019.gada maijā.

2009.gada oktobrī 11 valstu pārstāvji vienojās izveidot Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerību. Tika parakstīts savstarpējs sadarbības memorands, lai dalībvalstu starpā pilnveidotu transporta savienojumus, sekmētu infrastruktūras projektus un novērstu administratīvus šķēršļus.

Uzziņa:

Viens no Latvijas ārpolitikas rīcības virzieniem ir Baltijas jūras reģiona konkurētspējas un ilgtspējīga attīstība veicināšana, kas ietver arī sadarbību Ziemeļu dimensijas formātā. ZD praktiskā sadarbība notiek galvenokārt partnerību ietvaros. Viens no nozīmīgākajiem ZD sadarbības ietvariem ir Transporta un loģistikas partnerība, pilnveidojot reģiona galvenos transporta savienojumus un loģistiku, Partneri: Baltkrievija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija, Zviedrija. Partnerības sekretariāts atrodas Helsinkos, Ziemeļu Investīciju bankas telpās.

Fotogrāfijas no ZD Transporta un Loģistikas partnerības valstu semināra un vadības komitejas sēdes pieejamas šeit

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Iveta Kancēna
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8772 Tue, 12 Mar 2019 15:52:18 +0200 <![CDATA[Valdība precizē speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību pasākumos ar paaugstinātu drošību]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8772 Lai precizētu kārtību, kā pasākumos, kuros tiek izmantoti speciālie radiolīdzekļi paaugstinātas drošības nodrošināšanai, rīkojas valsts drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests), otrdien, 12. martā, valdība izskatīja grozījumus noteikumos par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību.

Noteikumu projekts papildina iestāžu, kurām atļauta īslaicīga speciālo radiolīdzekļu lietošana, sarakstu ar jaunu iestādi - Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija.

Grozījumi nepieciešami, lai pēc iespējas novērstu speciālo radiolīdzekļu radītos traucējumus publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos.

Pirms speciālā radiolīdzekļa izmantošanas valsts drošības iestādes un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija izvērtēs pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešamo speciālā radiolīdzekļa izmantošanas laiku un izvietojumu pasākuma norises vietā, kā arī nepieciešamos speciālā radiolīdzekļa tehniskos parametrus (frekvenču josla, signāla jaudas līmenis).

Tiek arī precizēta norma par īslaicīgo speciālo radiolīdzekļu izmantošanu, nosakot lietošanas termiņu līdz trim diennaktīm.

Vienlaikus tiek aktualizētas tehniskās prasības pastāvīgai speciālo radiolīdzekļu darbībai un precizēti mērvienību termini. Tāpat iecerēts, ka par pastāvīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu VAS “Elektroniskie sakari” rakstiski informēs konkrētās frekvenču joslās strādājošos publisko elektronisko sakaru tīklu operatorus, norādot speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietu un atļautās frekvenču joslas.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu var iepazīties šeit:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460686&mode=mk&date=2019-03-12

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Iveta Kancēna
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8771 Tue, 12 Mar 2019 15:39:54 +0200 <![CDATA[Ievērojami uzlabosies pasažieru tiesības taksometru jomā]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=8771 Lai sakārtotu taksometru nozari, Ministru Kabinets (MK) otrdien, 12. martā, atbalstīja grozījumus “Autopārvadājumu likumā”, nosakot, ka pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, ja nav ieslēgts skaitītājs vai tīmekļvietne nedarbojas tiešsaistes režīmā.

Turpmāk mobilās lietotnes, ar kuru palīdzību iespējams izsaukt taksometru ar balto numuru, ir nevis parastas interneta platformas, bet komersanti, kas sniedz taksometra pakalpojumus. Tas nozīmēs, ka mobilajām lietotnēm būs jāpakļaujas noteiktām prasībām un kontrolēm. Tāpat noteiktas prasības tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējam reģistrēties VSAI “Autotransporta direkcija”. Ja reģistrācija tiks anulēta, būs apturēta arī lietotnes darbība.

Paredzēti arī stingrāki nosacījumi taksometru pakalpojumu sniegšanai starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektos (lidostas, autoostas, dzelzceļa stacijas un ostas). Tos varēs veikt pārvadātājs, kas nodrošinās braucieniem ar taksometru norēķinu ar fiksētā tirdzniecības vietā iegādātu, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētu priekšapmaksu apliecinošu dokumentu, darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā.

Lidostā, autoostās, dzelzceļa stacijās un ostās taksometru pakalpojumu sniegšanai ierobežotu piekļuvi noteiks Ministru kabinets. Savukārt republikas pilsētas pašvaldība vai plānošanas reģions izsniegs licences kartīti ar speciālu atzīmi taksometru pārvadājumiem, kas vienlaikus dos tiesības sniegt taksometra pakalpojumus republikas pilsētas vai plānošanas reģiona teritorijā, kurā izsniegta speciālā atļauja (licence).

Lai sniegtu taksometra pakalpojumus pārvadātājam jāatbilst noteiktām prasībām, piemēram, jānodrošina pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā, personu ar invaliditāti apkalpošanu, papildus arī taksometrus ar 5 līdz 8 pasažieru sēdvietām.

Paredzēts, ka pārvadātājs nosaka vienu tarifu (nolīgšanai, kilometram, minūtei) taksometra pārvadājumam no objekta visiem tā rīcībā esošajiem taksometriem.

Likumā iestrādāts atlaides slieksnis 50 % apmērā, kas jāietver pārvadājumu tarifos līdz ar to tiks ierobežotas pārvadātāju iespējas piemērot atlaidi pēc brauciena, mākslīgi samazinot faktiskos ieņēmumus. Kontrolējošās institūcijas kā regulāru praksi taksometru jomā ir fiksējušas atlaižu piešķiršanu pat līdz 90 % apmērā, kaut gan realitātē klientam atlaide nav piemērota vispār.

Lai preventīvi nodrošinātu, ka pasažieru pārvadājumos ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem tiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā kārtība attiecībā uz braukšanas maksas noteikšanu un līdz ar to patērētāju tiesību aizsardzību, noteikts, ka pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, ja nav ieslēgts skaitītājs vai tīmekļvietne nedarbojas tiešsaistes režīmā.

Likuma izmaiņas paredz arī tiesības pašvaldības kontroles institūcijām apturēt transportlīdzekli autopārvadājumu kontroles veikšanai.

Vienlaikus likumprojekts paredz precizēt prasības transportlīdzekļa aprīkojumam, nosakot, ka uz autotransporta līdzekļa virsbūves tiek norādīta pārvadātāja noteiktie tarifi (t.i.pamattarifi).

Savukārt autotransporta līdzekļa salonā uz priekšējā paneļa tiek izvietots cenrādis, kurā norādīti tarifs ar iekļautām atlaidēm vai palielinājumiem ar saprotamu atšifrējumu, kādam braucienam tas tiek piemērots (piemēram, braucienam no lidostas, dienas vai nakts tarifs, daudzbērnu ģimenei, personām ar invaliditāti utt.), kā arī papildmaksa, ja tāda tiek piemērota.

Izmaiņas “Autopārvadājumu likumā” paredzēts pieņemt līdz šī gada 1. maijam.

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Iveta Kancēna
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>