Satiksmes Ministrijas jaunumu RSS http://www.sam.gov.lv www.sam.gov.lv lv http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6666 Mon, 27 Feb 2017 15:22:14 +0200 <![CDATA[AAE atzīst Latvijas auto vadītāja apliecības]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6666 Pirmdien, 27.februārī, satiksmes ministrs Uldis Augulis parakstīja Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Saprašanās memorandu par abu valstu auto vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu.

Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes ietvaros AAE Iekšlietu ministrijā (IEM)Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu amatpersonas ir parakstījušas Saprašanās memorandu par vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu. Parakstītais memorands dos iespēju Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu valstspiederīgajiem apmainīt savā valstī izdotu auto vadītāja apliecību un saņemt otrā valstī izdotu vadītāja apliecību bez eksāmenu kārtošanas.

Svinīgās ceremonijas noslēgumā U.Augulis uzsvēra, ka “Saprašanās memoranda piemērošana viennozīmīgi veicinās ekonomisko attiecību attīstību starp Latviju un AAE un radīs labvēlīgākus apstākļus abu valstu komersantu darbībai otrā valstī”.

Saprašanās memoranda noslēgšana stiprinās divpusējās attiecības un veicinās sadarbību arī starp AAE un Latvijas kompetentajām institūcijām – Satiksmes ministriju un AAE Iekšlietu ministriju, kā arī vadītāja apliecību izdevējām institūcijām - VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” un AAE IEM Satiksmes koordinēšanas ģenerāldirekciju.

Tāpat puses apņēmās regulāri apmainīties ar informāciju par izmaiņām vai grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos attiecībā uz vadītāja apliecībām un ceļu satiksmi regulējošiem normatīvajiem aktiem, tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiņu starp abām valstīm.

Ilze Greiškalna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028390,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6665 Thu, 23 Feb 2017 16:23:54 +0200 <![CDATA[Satiksmes ministrs atzinīgi novērtē jūrniecības nozarē paveikto]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6665 Ceturtdien, 23.februārī, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar valsts kapitālsabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” (LJA) valdes priekšsēdētāju Jāni Krastiņu un pārrunāja pērn paveikto, kā arī šogad plānoto. Ministrs kopumā atzinīgi novērtēja LJA līdzšinējo darbu, kuru sekmēs arī izstrādātā un apstiprināta uzņēmuma darbības stratēģija. Vienlaikus ministrs aicināja veicināt Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību ieviešanas procesu.

Tikšanās laikā Krastiņš akcentēja nozares sasniegumus, uzsverot, ka kopumā arī pērn Latvijas kuģi atbilduši visām starptautiskajām drošības prasībām, tāpēc novērtēti ārvalstīs. Rezultātā Latvijai joprojām ir garantēta vieta PMoU (Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli) baltajā sarakstā. Šajāsarakstā iekļautas valstis, kuru kuģi ir droši – ar zemu riska pakāpi. Kuģus, kas peld zem baltā saraksta valstu karogiem, ārvalstu ostās pārbauda retāk, tiem piemēro arī citas vērtīgas priekšrocības.

Ministrs pauda gandarījumu par Latvijas kuģu spēju izpildīt visas nepieciešamās prasības, kas ierindo Latviju Baltajā sarakstā un veicina to konkurētspēju. Tāpat nozares kontekstā Augulis atzinīgi novērtēja, ka Latvija joprojām ir vienā no pirmajām vietām jūrnieku skaita ziņā, turklāt pērn ir palielinājies virsnieku skaits, kas kopumā ir pozitīva tendence.

Vienlaikus Krastiņš informēja, ka 2016.gadā veikts nozīmīgs darbs, izstrādājot jauno jūrniecības izglītības konceptu. Rezultātā LJA Jūrnieku reģistrs, jūrniecības izglītības iestādes un citas iesaistītās organizācijas vienojušās par labākajiem risinājumiem, kurus tuvāko gadu laikā plānots ieviest jūrnieku profesionālajā sagatavošanas sistēmā, uzsvēra J.Krastiņš.

2016.gadā noslēdzās ES atbalstītā FAMOS projekta 1.posms Freja, kurā piedalās LJA Hidrogrāfijas dienests. FAMOS mērķis ir uzlabot kuģošanas drošību Baltijas jūrā. Projekts tika uzsākts 2014.gada maijā. Šajā laikā ar LJA hidrogrāfijas kuģi Kristiāns Dāls un kuteri Sonārs pavisam veikti mērījumi 1830 kvadrātkilometru lielā platībā. Iegūtie dati izmantoti jūras karšu sagatavošanā. 2017.gadā tiek uzsākts FAMOS projekta 2.posms, kam dots nosaukums Odins. Pavisam projektam plānoti trīs posmi, un projekts noslēgsies 2020.gadā.

Savukārt kopumā pērn LJA Kuģošanas drošības inspekcijas inspektori ārvalstu kuģiem Latvijas ostās veikuši 326 inspekcijas.

Tāpat vērienīgs darbs ir ieguldīts, lai panāktu gatavību SOLAS konvencijas grozījumu par konteineru verificētās bruto masas noteikšanu prasību izpildei.

Runājot par 2017.gadā plānotajiem darbiem, šogad LJA plāno attīstīt un ieviest arī atsevišķus e-pakalpojumus.

Savukārt no 2017.gada janvāra LJA Kuģošanas drošības inspekcija sāk piešķirt vienoto ražotāja kodu (MIC) atpūtas kuģu un ūdens motociklu ražotājiem. Piešķirto vienoto ražotāja kodu inspekcija ievada Eiropas Komisijas pārvaldītajā elektroniskajā iekšējās informācijas apmaiņas datubāzē, kur tas ir pieejams Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu tirgus uzraudzības iestādēm.

2017.gada februāra beigās LJA vizītē ieradīsies Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) pārstāvji, kas pārbaudīs, kā Latvijas jūrniecības izglītības sistēma un tās uzraudzība atbilst starptautiskajiem standartiem. Līdz šim Latvijas jūrniecības izglītība un izglītības uzraudzības sistēma novērtēta pozitīvi.

Liene Užule
Ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr.: 67028290
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6664 Thu, 23 Feb 2017 16:18:48 +0200 <![CDATA[Pilnveidos kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā apskate un tehniskā kontrole uz ceļa]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6664 Ceturtdien, 23.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kas pilnveidos kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļa.

Kopumā tiks saglabāts šobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējums attiecībā uz transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un aprīkojuma novērtēšanu transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un transportlīdzekļu tehniskās kontroles uz ceļiem ietvaros.

Ar noteikumu projektu “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” tiek pārņemtas vairākas Eiropas Savienības (ES) Direktīvas, kā rezultātā tiks mainīta defektu kodu numerācijas sistēma, ar mērķi ieviest vienotu defektu numerāciju visā ES.

Tāpat kā līdz šim, noteikumu projekts noteiks kārtību, kādā tiek veiktas transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem. Ja Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim piešķirs 2.vērtējumu, tiks anulēta esošā atļauja piedalīties ceļu satiksmē, noņemta tehniskās apskates uzlīme un dota pagaidu atļauja.

Ja transportlīdzeklim piešķirs 3.vērtējumu, tā tālākā piedalīšanās ceļu satiksmē būs aizliegta. Šādā gadījumā inspektors aizturēs transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes un anulēs atļauju vai pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē. To varēs atgūt, saremontējot transportlīdzekli un veicot tā pārbaudi tehniskās apskates stacijā.

Noteikumu projektā pārņemtās ES Direktīvas paredz, ka Eiropas Komisijai (EK) līdz 2018.gadam ir jāizpēta informācijas apmaiņas iespējamība starp ES dalībvalstīm par tehniskajās apskatēs konstatētajiem defektiem, odometra rādījumiem un informāciju par transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļa. VAS “Ceļu satiksmes drošības dierekcija” jau vairāk nekā 10 gadus piedāvā Latvijas klientiem iespēju pārliecināties par transportlīdzekļa odometra rādījumiem un tehniskās apskates datiem, un ir gatava šo informāciju nodrošināt gan EK, gan citām ES dalībvalstīm.

Tāpat noteikumu projektā tiks nostiprinātas tās prasības, kas jau šobrīd tiek īstenotas, attiecībā uz tehniskās apskates stacijā izmantojamajām diagnostikas iekārtām, inspektoru kompetenci un apmācību.

VSS izsludinātais noteikumu projekts nodots saskaņošanai ministrijām un pēc tam jāapstiprina valdībā. Projekts paredz, ka noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.martā. Vienlaikus, apstiprinot valdībā noteikumus, par spēku zaudējušiem tiks atzīti MK 2004.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”.

Papildus informācija:
Satiksmes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: csdd@csdd.gov.lv
Mājas lapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6647 Tue, 21 Feb 2017 14:41:54 +0200 <![CDATA[Aicina žurnālistus uz tikšanos ar satiksmes ministru un Latvijas pasta valdes priekšsēdētāju]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6647 Kādas ir VAS ”Latvijas pasts” attīstības un modernizācijas jaunās iniciatīvas? Kādi pasta pakalpojumu uzlabojumi veikti pēdējā pusgada laikā un kādi – plānoti turpmāk? Kā ir mainījies uzņēmuma apgrozījums pēdējā gada laikā? Kā tiek apgūti un sasniegti jauni starptautiskie tirgi, tajā skaitā Ķīna? Kādi ir nozares izaicinājumi un vīzija?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs satiksmes ministrs Uldis Augulis un VAS “Latvijas pasts” valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. Tikšanās ar žurnālistiem norisināsies trešdien, 22.februārī, no plkst. 10:30 līdz plkst.11.30 Satiksmes ministrijas 3.stāva zālē, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

Caurlaides iekļūšanai SM ēkā jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, vārdu un uzvārdu sūtot uz e-pastu: komunikacijas@sam.gov.lv 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa:
komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6646 Tue, 21 Feb 2017 11:41:00 +0200 <![CDATA[Augulis: Pasažieru vilcienam šogad ir jāatrisina elektrovilcienu iegādes jautājums ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6646 Otrdien, 21.februārī, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar valsts kapitālsabiedrības “Pasažieru vilciens” (PV) padomes priekšsēdētāju Sandi Šteinu un valdes priekšsēdētāju Andri Lubānu un pārrunāja pērn paveikto, kā arī šogad plānoto. Lai arī deviņu gadu laikā pirmo reizi ir pieaudzis pārvadāto pasažieru skaits, joprojām pastāv būtiski izaicinājumi. Ministrs īpašu uzmanību pievērsa elektrovilcienu iegādes virzībai un uzņēmuma darbam šī jautājuma risināšanā.

Tikšanās laikā ministrs uzsvēra, ka šogad uzņēmuma lielākais izaicinājums ir jauno elektrovilcienu iepirkuma procedūras turpināšana, uzņēmuma vadībai uzdodot līgumu par jaunu 32 elektrovilcienu sastāvu iepirkumu noslēgt līdz šā gada beigām. U.Augulis uzsvēra, ka jau tā ieilgušais jautājums par elektrovilcienu iegādi vairs nevar ilgāk kavēties un PV ar pilnu atbildību jāstrādā, lai šogad nodrošinātu jauno elektrovilcienu iepirkumu. Mums jau tagad ir nepieciešami moderni, mūsdienu kvalitātes prasībām un pasažieru vajadzībām atbilstoši pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu, ko gaida liela daļa sabiedrības, akcentēja ministrs.

Vienlaikus ņemot vērā nozarē vērienīgo infrastruktūras attīstības un investīciju projektu Rail Baltica un dzelzceļa elektrifikācijas virzību, ministrs uzdeva PV strādāt kopā ar VAS “Eiropas dzelzceļa līnijas” un VAS “Latvijas dzelzceļš”, piedaloties projektu īstenošanas plānošanā, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu saskaņotu rīcību projektu realizēšanā un tehnisko risinājumu salāgošanā.

Savukārt Lubāns informēja, ka šobrīd ir noslēgusies elektrovilcienu iepirkuma pirmā kārta un otrajai kārtai ir kvalificējušies visi pieteikumus iesniegušie pretendenti. Tuvākajā laikā, pēc pēdējo precizējumu iestrādāšanas pretendentiem nosūtīs uzaicinājumu dalībai elektrovilcienu iepirkuma sarunu procedūras otrajā kārtā.

Savukārt kā pozitīvu sasniegumu Lubāns akcentēja, ka PV pērn pārvadāja 17 074 906 pasažierus, kas ir 1,1% vairāk nekā 2015. gadā, līdz ar to ir apturēta 9 gadu, ilgusī pasažierus skaita lejupslīde. Provizoriskie šā gada janvāra dati rāda, ka arī 2017.gadā varam sagaidīt pozitīvu pasažieru skaita dinamiku.

Pasažierus skaita pieaugums ir skaidrojams ar 2016. gadā ieviestajiem, uz klientu vērstajiem jauninājumiem, sabalansēto vilcienu kustības sarakstu un ekspreša reisu ieviešana. Būtiskāko pasažieru skaita pieauguma daļa nodrošināja biļešu zonu tarifu sistēmas ieviešana. No pērnā gada aprīļa, kad PV ieviesa zonu tarifus, līdz gada beigām mūsu pakalpojumus izmantoja 11 966 071 pasažieris, kas ir par 2,7% vairāk, salīdzinot ar attiecīgu laika posmu 2015. gadā, skaidroja Lubāns.

Balstoties uz jauno tarifu sistēmu, 2016. gada 1. oktobrī tika ieviesta vienotā biļete braucieniem vilcienos un autobusos Tukuma pilsētas robežās. Pasažieris, iegādājoties vienoto biļeti, var tikt no Rīgas līdz Tukuma stacijai ar vilcienu un pēc tam, uzrādot šo pašu biļeti, pārsēsties SIA “Tukuma auto” apkalpotā maršruta autobusā. Līdzīga vienotā biļete jau vairākus gadus tiek piedāvāta Aizkraukles pasažieriem, taču atšķirībā no Aizkraukles vienotās biļetes, kuru var iegādāties tikai Pasažieru vilciens kasēs, Tukuma vienoto biļeti var nopirkt arī autobusā.

No pērnā gada 8.septembra uzņēmuma mājas lapā un no 15. novembra mobilo ierīču aplikācijās pasažieri var iegādāties vienreizējās braukšanas biļetes un bagāžas biļetes vienā virzienā un braucieniem turp un atpakaļ. Ērtā un vienkāršā e-biļešu sistēma ir guvusi nedalītu pasažieru atzinību. Tikai četru mēnešu laikā e-biļetes pārdošanas apjomi ir pārsnieguši 10000 e-biļešu mēnesī. Reizē ar zonu tarifu sistēmas ieviešanu, konduktori strādā ar mobilajiem kases aparātiem/skeneriem.

Pērn noslēdzās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais 19 dīzeļvilcienu vagonu modernizācijas projekts. Tā kopējās izmaksas sasniedza nepilnus 22 miljonus eiro, no kuriem gandrīz 9 miljoni ir Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Pasažieru vilciens ieguldījums modernizācijas projektā pārsniedz 11,6 miljonus eiro. Modernizāciju veikušajiem ražotājiem par termiņu kavējumiem piemēroti līgumsodi 2,2 miljonu eiro apmērā, attiecīgi samazinot uzņēmuma ieguldījumus. Neskatoties uz modernizācijas projekta sagatavošanas fāzē ne līdz galam izvērtētajiem riskiem, pateicoties aktīvai ministrijas un Pasažieru vilciens darbībai, ir izdevies sasniegtu iespējami labākos rezultātus un saglabāt lielāko daļu ES līdzfinansējuma.

2017.gadā turpinot strādāt pie klientu servisa uzlabošanas, uzņēmums ir iecerējis paplašināt biļešu tirdzniecības kanālus un ieviest alternatīvas biļetes apmaksas iespējas kā starpniekus izmantojot mobilo sakaru operatorus. Tāpat turpinās darbs pie e-biļetes uzlabošanas, lai perspektīvā pasažieriem piedāvātu elektroniskajā vidē iegādāties visu biļešu spektru, tai skaitā abonementu biļetes un biļetes reisiem ar numurētām sēdvietām.

Liene Užule
Ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr.: 67028290
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

 

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6658 Sat, 18 Feb 2017 14:28:54 +0200 <![CDATA[Līce: lidostas “Rīga” dienesti rīkojās operatīvi un profesionāli]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6658 Starptautiskās lidostas “Rīga” operatīvie dienesti, reaģējot uz piektdien, 17.februārī notikušo incidentu ar gaisa pārvadātāja “Vim Airlines” gaisa kuģi, darbojušies profesionāli un atbilstoši procedūrām, arī lidlauka tehniskās infrastruktūras darbība atbilda noteiktajām prasībām, liecina lidostā veiktais sākotnējais izvērtējums.

“Vēlos pateikties visiem iesaistītajiem lidostas dienestiem par paveikto šajā nopietnajā situācijā, gan reaģējot uz incidentu, gan novēršot tā sekas. Analīze liecina, ka iesaistīto dienestu rīcība bija operatīva, koordinēta un precīza, apliecinot lidostas darbinieku profesionalitāti un gatavību darbam šādās situācijās,” norāda lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Lidlauka tehniskās infrastruktūras darbība bija atbilstoša prasībām, tostarp skrejceļa saķeres koeficienta monitoringa datu analīze liecina, ka incidenta brīdī skrejceļa saķeres koeficients bija atbilstošs noteiktajam līmenim. Skrejceļa saķeres monitorings saskaņā ar aviācijas drošības prasībām lidostā tiek veikts nepārtraukti.

Skrejceļa pirmatnējā tehniskā apsekošana, ko uzreiz pēc incidenta veica lidostas speciālisti, liecina, ka bojājumi, kas varētu apdraudēt lidojumu drošību, skrejceļa segumam un lidostas “Rīga” infrastruktūrai negadījuma rezultātā nav nodarīti. Apsekošanā piedalījās arī VAS “Latvijas Gaisa satiksme” pārstāvji.

Incidenta rezultātā lidostas “Rīga” skrejceļš piektdien bija slēgts laika posmā no plkst. 11:58 – 13:47, kā dēļ pieci ielidojošie reisi tika novirzīti uz citām lidostām, bet astoņi ielidojošie un 14 izlidojošie reisi notika ar kavēšanos. Deviņi ielidojošie un izlidojošie reisi tika atcelti.

Lidosta “Rīga” pateicas par situācijas izpratni pasažieriem, kuri incidenta brīdī atradās lidostā un kuru ceļojumu plāni tika apgrūtināti.

Jau vēstīts, ka piektdien lidostā “Rīga” notika incidents ar aviokompānijas “Vim Airlines” čarterreisa Rīga – Ufa gaisa kuģi, kas pacelšanās laikā novirzījās no skrejceļa ass līnijas.

Laura Karnīte
Komunikāciju vienības vadītāja
VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga””
l.karnite@riga-airport.com
Tel: +371 67207464
www.riga-airport.com

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6634 Wed, 15 Feb 2017 17:32:11 +0200 <![CDATA[Ostu padome diskutēja par tranzīta jomas aktualitātēm]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=6634 Trešdien, 15.februārī, notika Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kurā padomes locekļi diskutēja par nozares aktualitātēm.

LOTLP izskatīja jautājumu par finanšu līdzekļu pieejamību Latvijas ostu un transporta infrastruktūras projektiem Eiropas Savienības 2014.-2020.gada budžeta ietvaros un šo projektu realizācijas gaitu.

Tāpat LOTLP izskatīja ziņojumu par aktualitātēm Eiropas Savienības TEN-T tīkla attīstībā un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējuma iespējām Latvijas transporta infrastruktūras projektu realizēšanai.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ziņojumus par kuģa dzinēju izplūdes gāzu filtrēšanas atlikumu apsaimniekošanu un par Balasta ūdeņu konvencijas ieviešanu.

Ārlietu ministrijas (ĀM) un Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji ziņoja par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) sadarbības formāta rezultātiem transporta, tranzīta un loģistikas nozarē. ĀM kā galvenos ieguvumus minēja starptautisko atpazīstamību un Latvijas popularizēšanu. Savukārt SM uzsvēra aizsākto sadarbības iniciatīvu iespējas un plānotās turpmākās sadarbības aktivitātes aviācijas, dzelzceļa jomās, minot arī potenciālos ostu un terminālu projektus. Lai nodrošinātu savstarpēji koordinētu stratēģiski nozīmīgu transporta un loģistikas jomas sadarbības projektu ar Ķīnu identificēšanu, plānošanu un īstenošanu, ar satiksmes ministra rīkojumu ir izveidota darba grupa par sadarbības projektiem ar Ķīnu, informēja SM.

SIA “LDZ Loģistika” informēja LOTLP par paveikto un plānoto tranzīta un loģistikas nozares būtisko mērķu sasniegšanā, kā arī par Ķīnas – Latvijas dzelzceļa maršrutu attīstību. Padomes locekļi tika informēti, ka mēneša beigās tiek plānots otrais testa konteinervilciens no Ķīnas uz Rīgu, kura krava tālāk pa jūru tiks transportēta uz Hamburgu. Tāpat tika akcentētas potenciālās iespējas, ko paver sadarbība ar Baltkrieviju, kur šā gada 24.janvārī tika atklāta VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvniecība, kuras uzdevums ir veicināt biznesa attiecību attīstīšanu ar Baltkrievijas uzņēmumiem un veicināt kravu piesaisti Latvijas tranzīta nozarei – tai skaitā pārvadājumos, kas no Ķīnas tiek vesti caur Baltkrieviju. Sanāksmes dalībnieki lēma atbalstīt SIA “LDZ Loģistika” uzsākto darbu.

Finanšu ministrija LOTLP uzdevumā regulāri un arī šoreiz sniedza informāciju par normatīvo aktu virzību saistībā ar izmaiņām preču muitošanas kārtībā un muitas procedūrās, kas piemērojamas jau ar 2016.gada 1.maiju, kontekstā ar jauno Savienības Muitas kodeksu. Finanšu ministrijas ziņojums tika pieņemts zināšanai.

LOTLP izskatīja un apstiprināja Ostu attīstības fonda 2016.gada pārskatu.

Papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas izpilddirektors Ģirts Verners aicināja Padomi izskatīt jautājumu par biedrības “Baltijas asociācija – Transports un loģistika” paustiem viedokļiem medijos, kas nepamatoti negatīvi ietekmē Latvijas tranzīta un loģistikas nozares publisko tēlu. Sanāksmes dalībnieki izteica savus viedokļus - ka negatīva informācija atstāj negatīvu iespaidu uz nozari kopumā un ka ir svarīga konstruktīva sadarbība, risinot aktuālās nozares problēmas un starptautiski stiprinot Latvijas tranzīta biznesa potenciālu.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>