Satiksmes Ministrijas jaunumu RSS http://www.sam.gov.lv www.sam.gov.lv lv http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9213 Fri, 11 Oct 2019 13:24:03 +0300 <![CDATA[Latvija piedalās pirmajā 17+1 Civilās aviācijas forumā]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9213 No 2019. gada 7. līdz 8. oktobrim Satiksmes ministrijas (SM) delegācija piedalījās pirmajā 17+1 Civilās Aviācijas Forumā Prāgā, Čehijas Republikā. Forumu rīkoja Čehijas Republikas Transporta ministrija un to atbalstīja Ķīnas Civilās aviācijas administrācija.

Uz pirmo 17 + 1 Civilās aviācijas forumu tika aicināti valdības un uzņēmumu pārstāvji no Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, lai apspriestu, veicinātu un stiprinātu sadarbību aviācijā.

SM valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands pauda viedokli, ka "tiešo lidojumu sākšana ir būtiska, lai veicinātu tūrisma attīstību un būtiski mainītu divpusējo un daudzpusējo sadarbības dinamiku". Latvija atbalsta savienojamības attīstību starp Ķīnu, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

17 + 1 Civilās aviācijas uzņēmējdarbības forumu organizēja Ķīnas-Čehijas aviācijas asociācija, diskusijās liekot uzsvaru uz vispārējo aviāciju, rūpniecisko pētniecību un izstrādi, lidaparātu sertifikāciju, gaisa transporta savienojamību, kā arī sadarbības pilotprojektu apmācību, darbību un pakalpojumu atbalstu.

17 + 1 Civilās aviācijas uzņēmējdarbības foruma ietvaros, Latvijas delegācija tikās ar Ķīnas Civilās aviācijas administrācijas vadītāja vietnieku Cui Xiaofeng kungu. Puses izvērtēja un augsti novērtēja praktisko progresu, kas panākts Ķīnas un Latvijas divpusējā civilās aviācijas sadarbībā.

Ķīnas Civilās aviācijas administrācijas delegāciju pavadīja uzņēmumu delegācija, kurā ietilpa 80 aviācijas uzņēmumi no Ķīnas Tautas Republikas. Latvijas delegāciju pirmajā 17 + 1 Civilās aviācijas forumā pārstāvēja SM valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands un SM nozares padomnieks Latvijas vēstniecībā Pekinā Helmuts Kols.

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
67028003
komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9212 Thu, 10 Oct 2019 14:33:09 +0300 <![CDATA[Par mobilā telefona un citu viedierīču lietošanu pie auto stūres tiks reģistrēts viens pārkāpumu uzskaites punkts]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9212 Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz autovadītājiem par mobilā telefona un citu viedierīču lietošanu pie auto stūres reģistrēt vienu pārkāpumu uzskaites punktu.

Šī ir samilzusi problēma, par ko liecina pagājušā gadā CSDD veiktais pētījums, kas atklāja, ka vairāk nekā 70% autovadītāju ikdienā pie stūres lieto mobilos telefonus. Pamatojoties uz šo pētījumu, CSDD sadarbībā ar Valsts policiju veica kampaņu “Izkāp no telefona!”.

Ņemot vērā šīs problēma nozīmi, Ministru kabinets lēma, ka par šiem pārkāpumiem būtu jāreģistrē punkti, apstiprinot grozījumus noteikumos. CSDD un Satiksmes ministrija aicina vadītājus mainīt savus paradumus un atturēties no mobilā telefona un citu viedierīču lietošanas brauciena laikā.

Bez tam viens pārkāpumu uzskaites punkts tiks reģistrēts vadītājam:

- ja pasažieris brauciena laikā nebūs piesprādzējies, savukārt pasažierim par nepiesprādzēšanos tāpat kā līdz šim tiks izteikts brīdinājums vai piešķirts naudas sods;

- par braukšanu ziemā ar auto, kas ir aprīkots ar vasaras riepām;

- par iebraukšanu krustojumā sastrēguma laikā.

Savukārt ar diviem pārkāpumu uzskaites punktiem tiks sodīta braukšana vienvirziena ielā pretējā virzienā.

Tāpat ir stājušās spēkā izmaiņas pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas kārtībā. Līdz šim, sakrājot četrus punktus, vadītājam tika piedāvāta iespēja brīvprātīgi apmeklēt apmācību kursus ceļu satiksmes drošības jautājumos. Turpmāk, sakrājot četrus punktus, vadītājam tiks piedāvāta arī iespēja apmeklēt braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības (psihologu konsultācijas). Ja kursi ceļu satiksmes drošības jautājumos vai psihologu konsultācijas tiks noklausītas, arī turpmāk vadītājam tiks dzēsti divi punkti.

Papildu informācija:CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: pr@csdd.gov.lv
Mājaslapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv
Facebook: @csddlatvia

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9211 Thu, 10 Oct 2019 08:51:49 +0300 <![CDATA[Noslēdz lielāko līgumu ES fondu plānošanas periodā – 318 miljoni no Kohēzijas fonda dzelzceļa elektrifikācijai]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9211 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Dzelzceļu par Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu piešķiršanu elektrovilcienu infrastruktūras attīstīšanai. No Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem šim mērķim paredzēti vairāk nekā 318 miljoni eiro.

Lai attīstītu un modernizētu dzelzceļu tīklu Latvijā, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti, kā arī tas kļūtu draudzīgāks videi, projekta ietvaros tiks veikta dzelzceļa maģistrālo ceļu elektrifikācija ar 25 kV maiņstrāvas tehnoloģiju, tostarp rekonstruējot arī daļēji esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu, aizstājot 3,3 kV sistēmu ar 25 kV sistēmu.

Dzelzceļa elektrifikācijas pirmajā posmā, par kura īstenošanu noslēgts līgums, līdz 2023.gadam plānots elektrificēt dzelzceļa līnijas Daugavpils–Krustpils, Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga. Būvdarbi paredzēti laika posmā no 2020.gada beigām līdz 2023.gada beigām. Plašāka informācija par projektu:http://elektrifikacija.ldz.lv.

Rekonstruējot un modernizējot dzelzceļa līniju kopējā garumā – 300 km, CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos plānots samazināt vismaz par ceturtdaļu. Projekta rezultātā būs iespējams pārvadāt smagākus vilcienus ar maksimālo svaru 9000 bruto tonnas, tādējādi samazinot kravu pārvadātāju izmaksas.

CFLA direktore Anita Krūmiņa: “Dzelzceļa elektrifikācijas projekts, kura īstenošanā ieguldāmās summas kopumā tiek plānotas vairāk kā pusmiljarda apmērā, ir vēsturisks arī ES fondu kontekstā – tas ir visu laiku lielākais ES fondu projekts, kopš Latvijai ir dota iespēja attīstīties ar ES tiešu finansiālu atbalstu. Tā ir vienlaikus liela atbildība un milzīga iespēja – par tik vērienīgiem ieguldījumiem Latvijas dzelzceļa tīkla attīstībā pretī tiek sagaidīta kā dzelzceļa pārvadājumu konkurētspējas pieaugums un ekonomisks izdevīgums ilgtermiņā, tā arī investīciju nonākšana ekonomiskajā apritē, jaunas darbavietas un, kas īpaši būtiski - pozitīvas izmaiņas attiecībā uz dzelzceļa draudzīgumu videi. Novēlam Latvijas Dzelzceļam izdošanos ceļā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu!”

Dzelzceļa elektrifikācija ir finansiāli apjomīgākais no ES fondiem finansētajiem projektiem šajā plānošanas periodā, tam no Kohēzijas fonda piešķirot finansējumu 318,5 miljonu eiro apmērā un no valsts budžeta – 28,08 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka finansējums projektam pārsniedz 50 miljonus eiro, projekta iecere izskatīta un saskaņota arī Eiropas Komisijā, no kuras 12. jūlijā saņemts pozitīvs atzinums.

KF atbalsts TEN-T dzelzceļa tīkla attīstībai paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti "6.2.1.1. pasākuma" Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9210 Wed, 09 Oct 2019 10:21:18 +0300 <![CDATA[Aicinām piedalīties Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam pirmās redakcijas apspriešanā ]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9210 Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027.gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.

NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma to nodot publiskajai apspriešanai, kura norisinās no 7. oktobra līdz 8. novembrim.

PKC vadītājs Pēteris Vilks uzsver: “Nacionālais attīstības plāns ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības šķēršļu novēršanai. Cik precīzu un pārdomātu to kopīgi izveidosim, tik atbilstoši attīstībai pieejamo finansējumu nākamajos septiņos gados investēsim. Īstenojot Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam izvirzītos mērķus un uzdevumus, es redzu, ka Latvijas izaugsmes ceļš sekmēs ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos. Aicinu ikvienu piedalīties NAP2027 veidošanā, izsakot viedokli par sagatavoto plāna pirmo redakciju!”

NAP2027 pirmajā redakcijā ir teikts, ka “ikviens no mums ir Latvija. Mainoties valstij, maināmies arī mēs, un, mainoties mums, mainās valsts. Ikviens no mums var ietekmēt to, kāda būs mūsu zeme un tauta 2027. un turpmākajos gados.”

Aicinām ikvienu sabiedrības pārstāvi, iestādi vai organizāciju izteikt priekšlikumus par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam pirmo redakciju – par to kopumā vai atsevišķām tā sadaļām - stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem un tajos veicamajiem uzdevumiem. To varat izdarīt:

· interaktīvi sniegt viedokli sabiedriskās apspriešanas rīkā - www.pkc.gov.lv/nap2027;

· rakstīt uz NAP2027 e-pastu NAP2027@pkc.mk.gov.lv vai Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv ;

· sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

Ar Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam pirmo redakciju var iepazīties PKC mājās lapā www.pkc.gov.lv/nap2027. Ja nav pieejams internets, pēc NAP2027 pirmās redakcijas izdrukas var vērsties klātienē – PKC, iepriekš zvanot pa tālruni 67082813.

PKC jau aktīvi piedalās un turpinās piedalīties diskusijās un apspriedēs par NAP2027 pirmās redakcijas saturu, ko organizē lēmējvaras un izpildvaras iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri un citi.

Aicinām Jūs informēt savas mērķauditorijas par iespēju izteikt viedokli par NAP2027 pirmo redakciju un dalīties ar saiti uz publiskās apspriešanas interneta vietu PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv/nap2027, informēt par viedokļa izteikšanas iespējām, kā arī atbalstīt apspriešanas norisi, izvietojot savā mājaslapā un sociālajos tīklos mūsu piedāvātos banerus!

Vienlaikus ar NAP2027 pirmās redakcijas publisko apspriešanu tiks veikts plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlēsies gūt ieskatu NAP2027 pirmajā redakcijā un SIVN novērtējumā klātienē, būs iespēja to izdarīt, piedaloties sabiedriskajā apspriedē, kura notiks 2019. gada 7. novembrī.

Publiskajā apspriešanā saņemtie atzinumi, viedokļi, priekšlikumi un iebildumi tiks rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju, kā arī PKC mājaslapā būs iespēja iepazīties ar kopsavilkumu par izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. NAP2027 gala redakcija tiks iesniegta izskatīšanai Nacionālās attīstības padomē, Ministru kabinetā, un - apstiprināšanai Saeimā.

NAP2027 pirmā redakcija PKC vadībā ir sagatavota ar plašu sabiedrības līdzdalību, iesaistoties nozaru pārstāvjiem, ekspertiem, zinātniekiem, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmējiem un politiķiem.

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas irLatvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam(Latvija2030) rīcības plāns unvalsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karteseptiņu gadu garumā.

Papildu informācija:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 29250467
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
mājaslapa: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9209 Tue, 08 Oct 2019 13:01:29 +0300 <![CDATA[Valdība atbalsta uzlabojumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtībā]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9209 Ņemot vērā ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvadātājam ir pienākums valstī nodrošināt tādu sabiedrisko transportu, kas pielāgots personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Attiecīgi otrdien, 8. oktobrī, Ministru Kabinets (MK) atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību.

Noteikumu projekts paredz, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājam saglabājas pienākums pakalpojumu sniegšanā iesaistīt tādu transportlīdzekļu skaitu, kas nodrošina valsts un pašvaldības garantētus noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumus personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Savukārt minimālās prasības sabiedrisko transportlīdzekļu pielāgošanai un pielāgojamo transportlīdzekļu skaitu noteiks līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat noteikumu projekts paredz pārvadātāja tiesības sabiedriskos transportlīdzekļus aprīkot ar videonovērošanas kamerām un veikt videonovērošanu. Tajā pašā laikā pārvadātājs ir atbildīgs par pasažieru tiesību un interešu ievērošanu, kā arī par pakalpojuma drošumu, lai tiktu aizsargātas pasažieru likumiskās intereses, cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību un īpašuma aizsardzību. Vienlaikus videonovērošanas mērķis ir palīdzēt novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus vai citus likumpārkāpumus.

Precizēta arī bagāžas pārvadāšanas kārtība, nosakot rokas bagāžas izmērus, ņemot vērā sabiedriskā transporta nozarē esošo situāciju.

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9208 Tue, 08 Oct 2019 12:46:23 +0300 <![CDATA[Valdība elektrovilcienu iegādei novirza 70 000 000 eiro]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9208 Ministru kabinets (MK) otrdien, 8. oktobrī, nolēma iepriekš Skanstes tramvaja projektam paredzēto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) finansējumu 70 000 000 eiroapmēra novirzīt AS “Pasažieru vilciens” elektrovilcienu iegādei.

Valdība šī gada 13. septembra sēdē izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.-2022.gadam.

Atbilstoši MK 13. septembra sēdē pieņemtajam lēmumam valsts budžeta fiskālās telpas atbrīvošanai daļa no ES fondu snieguma rezerves/ finansējuma atlikumiem tiek novirzīta stratēģiski nozīmīgiem augstas gatavības projektiem, tai skaitā elektrovilcienu vagonu iegādes projektam.

Minēto finansējumu veido gan Skanstes tramvaja projekta izbeigšanas rezultātā atbrīvotais ES fondu finansējums 70 000000 eiro apmērā, gan no citiem SM un Ekonomikas ministriju (EM) pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem pārdalāms ES fondu finansējums. Līdz ar to pasažieru elektrovilcienu vagonu iegādei kopumā tiek novirzīts ES fondu finansējums 113 609 656 eiro apmērā.

Savukārt Liepājas un Daugavpils tramvaju infrastruktūras attīstības papildu projekti identificēti kā prioritārie projekti turpmākajās diskusijās par ES fondu finansējuma pārdales priekšlikumiem.

Turpmāk Finanšu ministrijai sadarbībā ar SM nepieciešams sagatavot un virzīt saskaņošanai Eiropas Komisijā (EK) grozījumus par ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4. prioritārā virziena ietvaros atbrīvotā ES finansējuma izmantošanu, kā arī uzdots uzsākt sarunas ar EK par piedāvātajām alternatīvām minētās programmas ietvaros atbrīvotā finansējuma izmantošanai.

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
67028003,
komunikacijas@sam.gov.lv

]]>
http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9207 Thu, 03 Oct 2019 16:17:19 +0300 <![CDATA[Satiksmes ministra komandā darbu sāk padomniece komunikācijas jautājumos par ilgtspējīgu mobilitāti]]> http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8&art_id=9207 Satiksmes ministra Tāļa Linkaita komandā, sākot ar ceturtdienu, 3. oktobri, darbu sāk padomniece komunikācijas jautājumos par ilgtspējīgu mobilitāti Baiba Ābelniece.

Viņas uzdevumos ietilps sabiedrības informēšana par videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu, tai skaitā pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, riteņbraukšanu, un sabiedrības izglītošana alternatīvo degvielu ieviešanas jomā.

Ilgtspējīga mobilitāte ir viena no satiksmes ministra Tāļa Linkaita prioritātēm, veidojot ērtu, modernu un ekonomiski efektīvu sabiedriskā transporta tīklu, kas nodrošina mobilitātes vajadzības un veicina pārsēšanos no privātā uz sabiedrisko transportu. Ekonomiski pamatotu videi draudzīga transporta ieviešanu paredz gan valdības deklarācija, gan Transporta attīstības pamatnostādnes.

B. Ābelniece šim amatam izvēlēta, ņemot vērā viņas pieredzi dažādu jomu uzņēmumu un organizāciju komunikācijas jautājumos turpat 20 gadu laikā. Viņa septiņus gadus strādājusi AS “Citadele banka” kā ārējās komunikācijas vadītāja, pirms tam Hipotēku bankā kā sabiedrisko attiecību speciāliste un AS “Latvenergo” kā ārējās komunikācijas projektu vadītāja. B. Ābelniece kā brīvprātīgā ir darbojusies Latvijas Riteņbraucēju apvienībā un organizējusi Rīgas Velokonferenci.

Bakalaura grādu komunikācijas zinātnēs B. Ābelniece ieguvusi 2005. gadā Latvijas Universitātē. Maģistra grāds komunikācijas vadībā 2008. gadā iegūts Tallinas Universitātē.

Kontaktinformācija saziņai: Baiba Ābelniece, 26624221, Baiba.Abelniece@sam.gov.lv.

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

]]>