LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām