LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

SM 2019. gada darba plāns (atskaite par 2. ceturksni)

SM 2018. gada darba plāna izpilde

SM 2017. gada darba plāna izpilde

SM 2016. gada darba plāna izpilde

SM 2015. gada darba plāna izpilde

(Izmaiņas veiktas 17.07.2019)