LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Sabiedriskā apspriešana par Mobilitāti pilsētās Eiropas Savienībā (šeit)

Sabiedriskā apspriešana par ES dzelzceļa kravu pārvadājumu tīkla novērtējumu (šeit)

Sabiedriskā apspriešana par ziņošana par negadījumiem, kas saistīti ar drošību aviācijā (ES noteikumu novērtējums) (šeit)

Informācija atjaunota 22.11.2019