LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar tiesību aktiem par digitālajiem rīkiem iekšzemes ūdensceļu transportam(šeit).

Sabiedriskā apspriešana par TEN-T transporta vadlīniju izvērtēšanu (šeit).

Informācija atjaunota 29.04.2019