LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” 23.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 6.augustam. Zanda Jaunsproģe, tālr.67028334, Zanda.Jaunsproge@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (turpmāk – Likumprojekts)." 19.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par Likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 6.augustam. Laima Rituma, tālr.67028198, laima.rituma@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts)." 16.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 30.jūlijam. Laima Rituma, tālr.67028198, laima.rituma@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 „Noteikumi par kuģu drošību”" 10.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par MK noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 20.jūlijam. Laima Rituma, tālr.67028198, laima.rituma@sam.gov.lv
Pazinojums un anotācija parizstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 05.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 20.jūlijam. Viktorija Tabakurska, tālr.67028036, Viktorija.Tabakurska@sam.gov.lv
Pazinojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 “Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai”” 04.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 11.jūlijam.

Dainis Valdmanis tālr.67028105, dainis.valdmanis@sam.gov.lv

Pazinojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”"
1. pielikums
2. pielikums

04.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 19.jūlijam. Elita Birjukovska, tālr. 67028357, elita.birjukovska@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”" 04.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 18.jūlijam. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv
Paziņojumspar izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"" 04.07.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 18.jūlijam. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu noteikumu projektu “Kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi”
1. pielikums
2. pielikums

22.06.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 28.jūnijam I.Lieģe, 67507943, inese.liege@caa.gov.lv

Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”

21.05.2018 Izstrādē

Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 4.jūnijam.

Dana Ziemele-Adricka, tālr.67028036,
Dana.Ziemele-Adricka@sam.gov.lv.

Pazinojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”” 18.05.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 29.maijam.

Talivaldis Vectirāns, tālr.67028300
Talivaldis.Vectirans@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”" 18.05.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 1.jūnijam. Baiba Jirgena, tālr. 67028016, baiba.jirgena@sam.gov.lv
Pazinojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 „Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā”" 10.05.2018 Izstrādē Priekšlikumus par MK noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 25.maijam. Laima Rituma, tālr.67028198, jurlietas@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

02.05.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 16.maijam Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra noteikumos Nr.78 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības” 19.04.2018 Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017. gada 13.martam.

Zane Siliņa, tālr. 67028332, zane.silina@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu"Pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās prasības” 18.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 2.maijam Zanda Jaunsproģe, tālr. 67028334, Zanda.Jaunsproge@sam.gov.lv.
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"" 17.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 31.aprīlim Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 17.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 31.aprīlim Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu notikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

17.04.2018 Iztrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 31.aprīlim Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv

Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.augusta noteikumos Nr.725 “Transportlīdzekļa pārbūves noteikumi”"

17.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 31.aprīlim. Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojumsun informatīvaisziņojums"Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija lēmuma (ES) 2017/899 par 470–790 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Savienībā ieviešanu” 16.04.2018 Izstrāde Priekšlikumus par informatīvo ziņojumu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 3.maijam.

Dainis Valdmanis tālr.67028105
Dainis.Valdmanis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums"" 13.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 27.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv.

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”

13.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 27.aprīlim Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 „Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību” 12.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017. gada 13.martam. Zane Siliņa, tālr. 67028332, zane.silina@sam.gov.lv
Paziņojums par izstrādē esošu noteikumu projektu "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi" 10.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 24.aprīlim. Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošunoteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.399 Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem" 06.04.2018 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 20.aprīlim. Dana Ziemele-Adricka, tālr. 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Anotācija un Noteikumu projekts „Par Salacgrīva ostas un priekšostas pārbūvi” sākotnējās ietekmes novērtējuma" un pielikums 07.03.2018 Izstrādē Signe Klusa, tālr. 67028154
signe.klusa@sam.gov.lv
Paziņojums par Velosatiksmes attīstības plānu 2018. - 2020. gadam 01.03.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 16.martam.

Klāvs Grieze, tālr. 67028207, klavs.grieze@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu ""Civilās aviācijas gaisa kuģu salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība”sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" 26.02.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 9.martam. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība”" 22.02.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018. gada 7.martam.

Klāvs Grieze, tālr. 67028207,
klavs.grieze@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība” un pielikums nr.1 un pielikums nr.2 24.01.2018 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 9.februārim Inese Lieģe, 67507943, inese.liege@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”

24.01.2018 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 8.februārim.

Daina Linde tālr.67028101
Daina.Linde@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un gaisa pārvadājumu licences darbības atjaunošanu" 29.12.2017. Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 19.janvārim Mārīte Paegle, 67208225, Marite.Paegle@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu" 21.12.2017. Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 04. janvārim

Dana Ziemele-Adricka 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv
Paziņojumsun anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi” un pielikums Nr.1; pielikums Nr.2; pielikums Nr.3; pielikums Nr.4; pielikums Nr.5; pielikums Nr.6 18.12.2017. Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2018.gada 19.janvārim Inga Prancāne, 67830951, inga.prancane@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu “Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu” 10.10.2017 Izstrādē

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 26.oktobrim.

Anna Starikova, tālr.67028154, anna.starikova@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošo noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 „Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem”" 14.09.2017 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 21.septembrim. Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošo noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi”" 14.09.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017. gada 29. septembrim.

Vilnis Preimanis, tārl. 67028223
vilnis.preimanis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par noteikumu projektu Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" 29.08.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 12.septembrim.

Kristaps Keišs, tālr. 67028017
Kristaps.Keišs@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 „Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai” 25.08.2017 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 8.septembrim Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstādē esošu noteikumu projektu “Noteikumi par nacionālā interešu objekta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica teritorijas izmantošanas nosacījumiem” 09.08.2017 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 23.augustam. Daiga Dolģe, tālr. 67028030, daiga.dolge@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi”" un pielikumu 24.07.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 7.augustam.

Andžela Korotkoručko, tālr.67028243
andzela.korotkorucko@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē eošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanas noteikumi”" un pielikumu 24.07.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 7.augustam.

Andžela Korotkoručko, tālr.67028243
andzela.korotkorucko@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta infrastruktūras projektu īstenošanas uzraudzība" un 1.pielikumu un 2.pielikumu 19.07.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 3.augustam.

Iveta Rubika, tālr.67028046
Iveta.Rubika@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā" 10.07.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 25.jūlijam.

Dace Bankoviča tālr.67028111
Dace.Bankoviča@sam.gov.lv

Paziņojumspar izstrādē esošu plāna projektu un rīkojuma projektu "Latvijas Republikas Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.-2020.gadam" un pielikums ar sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem 07.07.2017 Izstrādē Priekšlikumus par Plānu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 21.jūlijam. Zita Kanberga, tālr. 67028109, zita.kanberga@sam.gov.lv.
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "“Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” " 15.06.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Dace Bankoviča tālr.67028111
Dace.Bankoviča@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” " 08.06.2017 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017. gada 21.jūnijam. Dace Supe, tālr. 67028253, dace.supe@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu " Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" un 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums. 22.05.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 9.jūnijam. Viesturs Gertners, 67830961,
viesturs.gertners@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu noteikumu projektu "Noteikumi par personāla, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus, sertificēšanu" 24.04.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 12.maijam. Inese Lieģe, 67830943, inese.liege@caa.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" 20.04.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 9.maijam. Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv.

Paziņojumsun anotācijapar izstrādē esošu MK noteikumu projektu"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 „Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem”

21.03.2017

Izstrādē

Priekšlikumus par MK noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 3.aprīlim.

Juris Zālītis, tālr.67028373, juris.zalitis@sam.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"

21.03.2017

Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 4.aprīlim. Daiga Dolģe, tālr. 67028030, daiga.dolge@sam.gov.lv
Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu likumprojektu "Grozījumi likumprojektā "Par aviāciju"" 16. 01.2017 Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 31.janvārim.

Inese Lieģe, 67830943, inese.liege@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par izstrādē esošu MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumosNr.397 „Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu”” 16.01.2017 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 20.janvārim

Inese Lieģe, 67830943, inese.liege@caa.gov.lv

Paziņojums un anotācija par iztrādē esošu likumprojektu "Grozījums likumā “Par autoceļiem” " 09.01.2017. Izstrādē Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017.gada 23.janvārim

Elita Birjukovska, tālr. 67028357, elita.birjukovska@sam.gov.lv.

Pazinojums un anotācija par izstrādē esošu MK noteikumu projektu “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”. 14.11.2016 Izstrādē Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2016.gada 9.decembrim.

Dainis Valdmanis tālr.67028105
dainis.valdmanis@sam.gov.lv

Informācija atjaunota 18.07.2018