LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Divkāršojas pasažieru skaits, kuri izmanto 3+ Ģimenes karti. Pieaug arī ar vilcieniem pārvadāto pasažieru skaits.

Šī gada deviņos mēnešos ir divkāršojies sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits, kuri izmanto 3+ Ģimenes karti. Daudzbērnu ģimeņu locekļi reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos šogad pārvadāti 545 tūkstošus reižu, veidojot 1.5% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita. Kopumā autobusos un vilcienos pārvadāto pasažieru skaits sasniedza 35.5 miljonus pasažieru, un tas ir par 1,6% vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu, liecina Autotransporta direkcijas apkopotie statistikas dati.

3+ Ģimenes karte tika ieviesta pagājušā gada 1.jūlijā, un tā sniedz iespēju daudzbērnu ģimenes locekļiem saņemt atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā. No šī gada septembra atbilstoši MK noteikumiem Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” atlaižu apmērs tika palielināts, un šobrīd daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā (līdzšinējo 25% vietā) no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā (līdzšinējo 20% vietā) no abonementa biļetes cenas reģionālās nozīmes maršrutos. Savukārt skolēniem un studentiem, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu, no šī gada septembra piešķirta atlaide 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas. Tā rezultātā septembrī par 72% jeb 42 tūkstošiem pieauga ar autobusiem un vilcieniem pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits, salīdzinot ar augustu. Kā rāda statistika, daudzbērnu ģimenes arvien aktīvāk izmanto 3+ Ģimenes karti atlaižu saņemšanai sabiedriskajā transportā, un piecpadsmit mēnešu laikā kopš 3+ Ģimenes kartes ieviešanas pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits ir gandrīz desmitkāršojies (skat. 1. attēlu).

Šī gada deviņos mēnešos ar sabiedrisko transportu tika pārvadāti 35.5 miljoni pasažieru, no kuriem 61% izmantoja autobusu un attiecīgi 39 % – vilcienu. Minētajā periodā, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo laika posmu, vērojams pasažieru skaita pieaugums par 1.6%, un to veido ar vilcieniem pārvadāto pasažieru skaita pieaugums. Vilcienu pasažieru skaits šī gada deviņos mēnešos pieauga par 4.6%, sasniedzot 13.7 miljonus pasažieru. Ar autobusiem pārvadāto pasažieru skaits saglabājās gandrīz nemainīgs – 21.78 miljoni. Pasažieru skaita pieaugums vilcienu satiksmē skaidrojams ar ilgstoši silto laiku no maija līdz septembrim, un tādēļ iedzīvotāji aktīvi izmantoja vilcienu, lai dotos atpūsties; īpaši aktuāls bija Jūrmalas virziens. Vidējais viena pasažiera ar vilcienu nobrauktais kilometru skaits bija 32 km. Ievērojami garāku attālumu iedzīvotāji nobrauca starppilsētu autobusu maršrutos – vidējais viena pasažiera ar autobusu nobrauktais kilometru skaits šī gada deviņos mēnešos sasniedza 67 km. Vietējās nozīmes autobusu maršrutos tie ir 17,6 km. Vidēji ar autobusu viens pasažieris nobrauca 36 km.

Sabiedriskā transporta apgrozījums 2018.gada deviņos mēnešos veidoja 82.7 miljonus eiro, no kuriem 42.6 miljoni eiro bija pārvadātāju ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un 40.1 miljons eiro valsts budžeta dotācija, no kuras 6.78 miljonus eiro veido pārvadātājiem izmaksātā kompensācija par pasažieriem piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem (skat. 2.attēlu).

1.attēls. Pārvadātie daudzbērnu ģimenes locekļi reģionālajos maršrutos 2017. un 2018. gadā

2.attēls. Sabiedriskā transporta pārvadātāju ieņēmumi 2018. gada 9 mēnešos, milj. EUR

*Kompensācija par braukšanas atvieglojumiem

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:

Inese Krūmiņa

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: + 37167686485

E-pasts: inese.krumina@atd.lv

twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija