LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Saistošie dokumenti

2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda dokumentācija (šeit):

  • Valsts stratēģiskais ietvardokuments (šeit)
  • 3. Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) (šeit)
  • 3. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) papildinājums (šeit)

Latvijas Republikas tiesību akti (šeit):

  • ES fondu vadības likums (šeit)
  • Ministru kabineta noteikumi (2007.-2013.gads) (šeit)

Eiropas Savienības tiesību akti (šeit):

  • Regulas (2007.-2013.gads) (šeit)