LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Papildus normatīvie akti par TEN tīklu pieejami interneta mājas lapās: