Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
VISPĀRĒJS APRAKSTS  
STRUKTŪRA  
IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS  
MINISTRS  
VALSTS SEKRETĀRS  
KONTAKTI  
IESTĀDES ADRESE  
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
SM NORĒĶINU REKVIZĪTI  
BUDŽETS  
INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU  
INFORMĀCIJA PAR 2019.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2017.GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2016. GADA VALSTS BUDŽETU  
INFORMĀCIJA PAR 2015.GADA VALSTS BUDŽETU  
DOKUMENTI  
SM DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
SM DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019.GADAM  
VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA SATIKSMES MINISTRIJAS ATBILDĪBAS PASĀKUMI  
SM DARBA PLĀNS  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  
IZSTRĀDĒ ESOŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTI  
STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS UN KONSULTATĪVĀS PADOMES  
SABIEDRISKĀS APSPRIEDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS  
SADARBĪBA AR NVO  
SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM  
PUBLISKIE IEPIRKUMI  
PUBLISKIE PĀRSKATI  
PADOMES  
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS PADOME  
AUTOCEĻU PADOME  
VAKANCES
VALŽU UN PADOMJU LOCEKĻU AMATU KONKURSI
IZSOLES  
PAKALPOJUMI  
VEIDLAPAS  
TRAUKSMES CĒLĒJI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Par ministriju Vakances Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Valžu un padomju locekļu amatu konkursi

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu.

Atbilstības prasības

- Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

- Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Pamatprasības

- Valsts valodas prasmes C līmeņa1.pakāpē.

- Svešvalodu zināšanas - angļu valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase).

- Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā.

- Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē).

- Spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

- Kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu vai autoceļu būvniecību un/vai autoceļu ikdienas uzturēšanu.

- Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un tās normatīvo regulējumu. Izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai.

- Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes.

- Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020.gada 3.februārim ar norādi“VAS “Latvijas Valsts ceļi” Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (214.kabinets) vai sūtīt elektroniski uz e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv , vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 (pasta zīmogs 31.01.2020.), iesniedzot šādus dokumentus:

· Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

- nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

- nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

- nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;

- ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā;

- nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

· Darba pieredze (papildus CV aizpilda un iesniedz tabulu)

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē).

Uzņēmums/Institūcija

Amats un atbildības joma

Nostrādāto gadu skaits

Padotībā esošo darbinieku skaits

· Dzīvesgājuma un profesionālās darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

· Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas( ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.

· Valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).

· Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Mēnešalga VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.

 
2020. gadā valsts ceļu remontdarbi plānoti 101 objektā
Pērn palielinājies autopārvadātāju un transportlīdzekļu skaits; lielākais pieprasījums bija pēc Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas atļaujām
Pasta sūtījumu apmaiņa ar Lielbritāniju pēc 2020.gada 31.janvāra – atbilstoši līdzšinējai kārtībai
“Balttour 2020” apmeklētājus Rīgas Motormuzejs pārsteigs
Latvijas Pasts izdod pastmarku ar vēsturisku Engures novadā būvētu četru mastu buru motorkuģi Eurasia