Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2021.-2027.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ATBALSTA JOMAS  
IESAISTĪTĀS IESTĀDES  
SAISTOŠIE DOKUMENTI  
TEHNISKĀ PALĪDZĪBA  
INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI  
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
REALIZĀCIJA  
LĪGUMU UN PIELIKUMU PARAUGI  
METODISKIE NORĀDĪJUMI FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM  
PĒTĪJUMI  
JAUTĀJUMI UN ATBILDES  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
KOHĒZIJAS FONDS  
ERAF  
TEN-T  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
METODISKIE DOKUMENTI  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2004 - 2006  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2007 - 2013  
FINANŠU PALĪDZĪBAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI  
EISI/(CEF)  
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
EISI/(CEF) APSTIPRINĀTIE PROJEKTI  
EISI (CEF) PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI  
PRAKTISKA DISKUSIJA PAR FINANSĒJUMA PIESAISTI 21.10.2016  
MARCO POLO  
SKLOIS PROJEKTS
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Sākumlapa Investīcijas SKLOIS projekts

SKLOIS projekts


Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekts

Par projektu

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros un ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumus Nr. 766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

Ministru kabinets 2011.gada 19.aprīļa sēdē ir izskatījis un 2011.gada 20.aprīlī izdevis Ministru kabineta rīkojumu Nr. 168 „Par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības koncepciju”.

SKLOIS uzdevums ir veicināt elektroniskās informācijas un elektroniskās dokumentu apmaiņas procesu kravu transportēšanā, kā arī mazināt administratīvos šķēršļus. Projekta mērķis ir veicināt transporta pakalpojumu operativitāti, kvalitāti un izmaksu samazināšanu, un kalpot par pamatu moderna loģistikas pakalpojumu tirgus attīstībai Latvijā, nodrošinot kravu transportēšanas procesā iesaistītās informācijas un dokumentācijas apriti elektroniskā veidā.

SKLOIS piemērošanas būtiskākie ieguvumi būtu „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana dokumentu un informācijas apritē kravu pārvadājumu jomā, papildus tam paredzot arī sistēmas nākotnes savienojamību ar citu valstu vai partneru sistēmām. Turklāt informācija būtu jāievada sistēmā vienu reizi, un SKLOIS to automātiski nosūtītu atbilstošajām institūcijām.

SKLOIS darbības koncepcijas apraksts pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā zem sadaļas “3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu iesniegumi un informācijas sistēmu darbības koncepciju apraksti” http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/32211/?doc=13371

Sistēmas kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas 2 652 731 eiro.

Projekta aktivitātes

2012.gada 27.februārī Satiksmes ministrija ir uzsākusi publiskā iepirkumu procedūru „Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai”. Papildus informācija ir pieejama Satiksmes ministrijas mājas lapas publisko iepirkumu sadaļā.

2012.gada 30.martā Satiksmes ministrija parakstījusi vienošanos par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta realizāciju. Vienošanos ministrija noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un tā paredz, ka projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

2012.gada 31.oktobrī starp Satiksmes ministrija un SIA „AA Projekts” ir noslēgta Vispārīgā vienošanās „Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai”. Vispārīgā vienošanās paredz pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Satiksmes ministrijas veikto iepirkumu (ID Nr. SAM 2012/02/ERAF).

2012.gada 12.novembrī Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākais referents Aldis Zariņš piedalās Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta rīkotajā Nacionālo SafeSeaNet sistēmas starpinstitūciju ekspertu sanāksmē Nr.5.. Sanāksmes laikā tiek diskutēts par SafeSeaNet sistēmas attīstību un tās sadarbību ar citām informācijas sistēmām un institūcijām, kā arī tiek sniegta aktuālākā informācija par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta attīstību.

2012.gada 14.novembrī Satiksmes ministrijā notiek Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta atklāšanas sanāksme, kuras ietvaros Satiksmes ministrijas piesaistītā konsultantu kompānija SIA „AA Projekts” informē par projektā plānotajām aktivitātēm. Sanāksmē piedalās pārstāvji no institūcijām, kas iesaistītas kravu pārvadājumu procesā. Diskusiju gaitā tika izvērtēti jautājumi, kas saistīti ar turpmāko rīcību, lai precīzi definētu Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta vietu un lomu elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu apmaiņas procesā starp kravu pārvadājumus iesaistītām institūcijām.

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta vadības grupa ir noturējusi savas sēdes 2012.gada 19.decembrī, 2013.gada 17.janvārī, 2013.gada 13.februārī, 2013.gada 20.februārī un 2013.gada 27.februārī. Sēžu ietvaros projekta vadības grupas locekļi ir diskutējuši par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ieviešanu, kā ari izskatījuši SIA „AA Projekts” sagatavos dokumentus par projektu turpmāko realizāciju. Informācija par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta attīstību uzklausīta Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2013.gada 6.marta sēdē.

2013.gada 21.martā norisinājās Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta uzraudzības padomes sēde. Tās darbā piedalās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Muitas pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts robežsardzes, Krasta apsardzes dienesta, VAS „Latvijas Jūras administrācija”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes. Dalībai sēdē tika pieaicināti arī pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Sēdes dalībnieki izskatīja SIA „AA Projekts” sagatavotos dokumentus par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ieviešanas gaitu un turpmākajām aktivitātēm.

2013.gada 3.jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir publicēts sludinājums par iepirkumu – slēgtu konkursu „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācijas, e-pakalpojumu izstrāde” (ID Nr. SM/2013/03/ERAF). Iepirkuma ietvaros ir paredzēta veidojamās sistēmas funkcionalitātes izstrāde, saskarņu izstrāde ar saistītajām informācijas sistēmām, elektronisko pakalpojumu izstrāde un sistēmas ieviešana. Iepirkuma dokumentācija ir pieeja Satiksmes ministrijas mājas lapā zem sadaļas „Publiskie iepirkumi”.

Satiksmes ministrijas organizētā iepirkuma – slēgta konkursa „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācijas, e-pakalpojumu izstrāde” (ID Nr. SM/2013/03/ERAF) ietvaros, Iepirkuma komisija 2013.gada 19.septembrī ir organizējusi kandidātu atlases pieteikumu atvēršanas sanāksmi. 2013.gada 4.novembrī ir pieņemts lēmums par kandidātu atlasi, kā arī apstiprināta sistēmas izstrādes tehniskā specifikācija un atlasītajiem kandidātiem 2013.gada 5.novembrī nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, kā arī visi kandidāti informēti par rezultātiem.

2014.gada 27.martā Satiksmes ministrija ir noslēgusi Vispārīgo vienošanos par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādi, integrāciju, e-pakalpojumu izstrādi ar iepirkuma procedūrā – slēgtā konkursā izvēlēto pretendentu A/S „RIX Technologies”. 2014.gada 20.martā Satiksmes ministrijā notika projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā tika diskutēts par plānoto sistēmas izstrādi. Informācija par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācija sistēmas projekta gaitu tika izskatītā arī Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2014.gada 26.marta sēdē. Satiksmes ministrijas un A/S „RIX Technologies” 2014.gada 4.aprīlī organizēja sistēmas izstrādes projekta uzsākšanas starta sanāksmi.

2014.gadu 30.decembrī ir pabeigts Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, integrācijas un e-pakalpojumu izstrādes pirmais posms. Posma ietvaros ir notikusi aktīva sadarbības ar iesaistītajām institūcijām. 2014.gada laikā projekta ietvaros ir notikušas regulāras intervijas ar iesaistītām institūcijām un uzņēmējiem. Projekta progresu izvērtē projekta vadības grupa, kuras sēdes notikušas 2014.gada 19.jūnijā, 11.septembrī un 3.novembrī. Atsevišķi darbojas projekta operatīvās vadības grupa, kas risina tekošos jautājumus projekta ietvaros. Satiksmes ministrija noslēgusi sadarbības līgumus ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, Valsts robežsardzi, Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par e-pakalpojumu izvietošanu portālā www.latvija.lv. SKLOIS tehniskās infrastruktūras izveide tiek balstīta uz Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta pārvaldībā esošās SafeSeaNet sistēmas bāzes. Starp Satiksmes ministriju, Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem parakstīts sadarbības līgums „Par kārtību, kādā Aizsardzības ministrija un Satiksmes ministrija sadarbojas Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projektā”, paredzot, ka projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi – serveri, informācijas sistēmu tīklu tehnika, datortehnika un tās komponentes, tai skaitā programmatūra un tās licences tiek uzstādīti uz NBS pārvaldībā esošās SafeSeaNet informācijas sistēmas bāzes. Satiksmes ministrija ir veikusi iepirkuma procedūru Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ietvaros nepieciešamo tehnisko resursu piegādei un datu pārraides tīkla infrastruktūras nodrošināšanai. Iegādātā tehnika uzstādīta Krasta apsardzes dienesta telpās. Kā viens no nākamā posma galvenajiem uzdevumiem ir aktīva sadarbība ar komersantiem un uzņēmējiem, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par projektā laikā ieviesto iespēju izmantošanu. Tāpat tiks veikts darbs pie SKLOIS projekta normatīvo aktu bāzes sakārtošanu.

Valsts sekretāru 2015.gada 19.marta sanāksmē ir izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 „Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros”. Grozījumi paredz jaunas valsts informācijas sistēmas SKLOIS izmantošanu, lai nodrošinātu informācijas apriti normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto funkciju izpildei noteiktajā kārtībā, nosaka tās pārzini un tā pienākumus. Pēc ministriju atzinumu saņemšanas, tie tiks izvērtēti, kā arī nepieciešamības gadījumā notiks aktīva diskusija ar citām ministrijām par noteikumu grozījumos ietvertajām normām par SKLOIS darbību.

2015.gada 27.martā ir pabeigts Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, integrācijas un e-pakalpojumu izstrādes otrais posms. Kā viens no otrā posma uzdevumiem bija uzsākt darbu pie normatīvo aktu bāzes sakārtošanas. Satiksmes ministrija Valsts sekretāru sanāksmes 2015.gada 19.marta sēdē ir izsludinājusi grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 „Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros”. Satiksmes ministrija sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu ir uzsākusi SKLOIS popularizēšanu komersantu vidū, sniedzot informāciju par SKLOIS iespējām un aicinot komersantus pieslēgties SKLOIS sistēmai testa režīmā, lai iepazītos ar sistēmas darbību, identificētu kādus trūkumus un sniegtu priekšlikumus tās pilnveidošanai.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2015.gada 15.aprīļa sēdē tika izskatīts jautājums „Par Transporta informācijas sistēmu attīstību un Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta īstenošanu”. Padomes locekļi iepazinās ar Satiksmes ministrijas sagatavoto ikgadējo ziņojumu par Transporta informācijas sistēmu projektu attīstību, ka arī uzklausīja Krasta apsardzes dienesta sniegto prezentāciju par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projektu. Padome pieņēma zināšanai sniegto ziņojumu un sniegto informāciju par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projektu, kā arī noteica 2015.gadā sekojošu prioritāti transporta informācijas sistēmu attīstībai - Vienota visu iesaistīto institūciju sadarbība (Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta ieviešana un integrācija ar esošām informācijas sistēmām), lai sekmētu viena loga principa ieviešanu dokumentu apritē kravu pārvadājumu nozarē, tādējādi samazinot administratīvās barjeras un plašāk izmantojot informācijas tehnoloģijas un elektronisko dokumentu apriti.

2015.gada 4.jūnijā Satiksmes ministrijā notika Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekta vadības grupas sēde. Tās darbā piedalās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Muitas pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Valsts robežsardzes, Krasta apsardzes dienesta, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS „Latvijas Jūras administrācija”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes. Sēdes gaitā tās dalībnieki uzklausīja informāciju par informācijas sistēmas izstrādes gaitu, kā arī diskutēja par jautājumiem saistībā ar likumdošanas izstrādi un turpmāko projekta realizāciju.

2015.gada 17.jūnijā SKLOIS projekta Uzraudzības padomes sēdes gaitā tās dalībnieki izskatīja jautājumu par sistēmas izstrādes nobeiguma ziņojumu, kā arī atbalstīja pieeju, ka projekta kopējā realizācija tiek pagarināta līdz 2015.gada 30.novembrim, ņemot vērā apstākli, ka projekta ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums un ir definēti atsevišķi sistēmas papildinājumi, kas nodrošinās papildus funkcionalitāti.

2015.gada augusta beigās un septembra sākumā Satiksmes ministrijas un Krasta apsardzes dienesta pārstāvji sadarbībā ar A/S “RIX Technologies” organizēja tikšanās ar komersantiem un muitas, robežsardzes, PVD un ostu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar SKLOIS sistēmu. Komersanti tika informēti par SKLOIS attīstību un ieviešanu. Tikšanās tika organizētas gan Rīgā, gan arī Ventspilī un Liepājā. Pēc tikšanās ar komersantiem, SKLOIS ietvaros tiek gaidīti komentāri un priekšlikumi par sistēmas darbību.

2015.gada 5.oktobrī Satiksmes ministrijā notika Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekta vadības grupas sēde. Sēdes gaitā tās dalībnieki uzklausīja informāciju par informācijas sistēmas izstrādes gaitu, kā arī diskutēja par jautājumiem saistībā ar likumdošanas izstrādi un turpmāko projekta realizāciju, sevišķu uzmanību pievēršot sistēmas ieviešanai, uzturēšanas budžeta jautājumiem un sadarbībai ar komersantiem.

2015.gada17. novembrī, Aizsardzības ministrijā turpinājās Satiksmes ministrijas un Aizsardzības ministrijas speciālistu diskusijas par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projektu.Tikšanās starp Satiksmes ministrijas, no vienas puses, un Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Krasta apsardzes dienesta, no otras puses, speciālistiem iesākās pirmdien, 16, novembrī un turpināsies otrdien, 17.novembrī. Tikšanās laikā tiek skatīti jautājumi saistītā ar SKLOIS projekta turpmāko attīstību, sevišķu uzmanību pievēršot jautājumiem saistībā ar likumdošanu un SKLOIS sistēmas uzturēšanu.

2015.gada 27. novembrī, Satiksmes ministrijā notika amatpersonu apspriede par Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projektu. Apspriedē piedalījās Satiksmes ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Krasta apsardzes dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonas, ar mērķi pārrunāt SKLOIS projekta turpmāko attīstību. Ministru kabinets š.g. 27.novembra ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros"". Noteikumu projekts paredz definēt SKLOIS statusu un noteikt sistēmas veicamo funkciju apjomu.


Kontaktinformācija

Papildus informācija ir iegūstama Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamentā. Kontaktpersona: Tranzīta politikas departamenta projekta vadītāja Olita Magone, tālrunis 67028042, e-pasts: olita.magone@sam.gov.lv.

Informācija atjaunota 07.06.2016

 
Uz remontdarbu laiku daļēji slēgs Saulkrastu apvedceļa divlīmeņu krustojumu
Prezentēs pasaulslavenajam latviešu māksliniekam Gustavam Klucim veltītu pastmarku bloku
Nostiprina savulaik noslīdējušo ceļa nogāzi un ceļa klātni pie Ērgļiem
95% no autobusos un vilcienos kontrolēs konstatētajiem pārkāpumiem saistīti ar biļešu tirdzniecību
Pabeigti ceļa seguma atjaunošanas darbi pie Kuldīgas