Meklēšana

Twitter
Flickr
A A A
2007.-2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
2004.-2006.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS  
TEN-T
NORMATĪVIE DOKUMENTI  
METODISKIE DOKUMENTI  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2004 - 2006  
LATVIJAS APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 2007 - 2013  
FINANŠU PALĪDZĪBAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI  
TEN-T PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSI 2013  
CEF  
MARCO POLO  
RĪGAS UN PIERĪGAS MOBILITĀTES PLĀNS  
SKLOIS PROJEKTS  
AKTUALITĀTES PAR MINISTRIJU NOZARES INVESTĪCIJAS
Sākumlapa Investīcijas TEN-T

TEN-T projektu iesniegumu konkursi 2011

2011. gada 28. jūnijā Eiropas Komisija ir izsludinājusi trīs TEN-T Daudzgadu programmas projektu konkursus šādās prioritārās jomās:

  1. Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (European Rail Traffic Management System): plānots pieejamais TEN-T finansējums līdz EUR 100 milj.
  2. Upju satiksmes informācijas pakalpojumi (River Information Services): plānots pieejamais TEN-T finansējums līdz EUR 10 milj.
  3. Jūras maģistrāles (Motorways of the Sea): plānots pieejamais TEN-T finansējums līdz EUR 70 milj.

Plānotais laika grafiks šiem projektu konkursiem:

Konkursa izsludināšana

28. jūnijs

Informatīvā diena Briselē

29. jūnijs

Termiņš iesniegšanai Satiksmes ministrijā

9.septembris

Termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijā

23.septembris

Projekta iesniegumu izvērtēšana

oktobris-decembris

Apspriešana ar citām ES institūcijām

2012 janvāris – februāris

EK lēmumu pieņemšana

no 2012.g. marta vidus

Darba programma, projektu iesniegumu veidlapas un cita informācija ir publicēta Eiropas Komisijas TEN-T Izpildaģentūras mājaslapā.

Visiem projektiem jāatrodas TEN-T tīklā un jāatbilst TEN-T vadlīnijās noteiktajiem mērķiem (skat. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.1692/96/EK no 23.07.1996.)

Veiksmīgie projekti tiks līdzfinansēti saskaņā ar TEN Regulu (EC) 680/2007. Kopiena sniedz līdzfinansējumu:

  1. izpētēm - līdz 50%;
  2. būvdarbu projektiem – līdz 10% kopējas intereses projektiem;
  3. būvdarbu projektiem – līdz 20% prioritāriem projektiem;
  4. būvdarbu projektiem – līdz 30% pārrobežu posmiem;
  5. ERTMS projektiem – līdz 50%.

Atlikušais līdzfinansējums jānodrošina publiskajam vai privātajam sektoram.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumu Nr.389 „Noteikumi par Eiropas Komunikāciju tīklu projektu un to grozījumu vērtēšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā” 2.punktu, projektu iesniegumus vienā eksemplārā jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai Satiksmes ministrijā gan rakstveidā, gan elektroniski uz e-pasta adresi Krista.Kronberga@sam.gov.lv ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms iesniegšanas Eiropas Komisijā beigu termiņa. Pēc noteiktā termiņa saņemtie projektu iesniegumi netiks izskatīti un iesniegti Eiropas Komisijā!

Ar tekstā minētajiem TEN-T projektus regulējošiem normatīvajiem dokumentiem un to grozījumiem, kā arī ar citu papildus informāciju iespējams iepazīties Satiksmes ministrijas interneta mājas lapā.

Papildu informāciju par projektu iesniegumu konkursu iespējams saņemt zvanot Investīciju departamenta Kohēzijas fonda un Eiropas komunikāciju tīklu projektu uzraudzības nodaļas vecākai referentei Kristai Kronbergai, tālr. 67028202, e-pasts: krista.kronberga@sam.gov.lv

 
ES tiesību aktu projekti
Pieņemtie ES tiesību akti
Grieķijas prezidentūra (2014.gada 1.janvāris - 30.jūnijs)
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju direktorāts
Sākotnējo pozīciju izstrāde
Eiropas Komisijas Transporta un Mobilitātes ģenerāldirektorāts
Eiropas Komisijas viceprezidente, komisāre Digitālās dividendes jautājumos
Latvija Eiropas Savienībā
ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padome
ES neformālā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome
ES Transporta komisārs
Ko maina Lisabonas līgums salīdzinot ar esošajiem līgumiem? (Word doc.)
Publiskās konsultācijas
ES Māja