Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
BĪSTAMĀS KRAVAS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sākumlapa Nozares Elektroniskie sakari Informatīvie materiāli

Publiska aptauja par vidējās jūdzes optisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves punktu izveidi lauku reģionos

Izpildot Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” (turpmāk - Noteikumi) 63.punktā noteikto, Satiksmes ministrija publicē plānoto piekļuves punktu sarakstu tā publiskai apspriešanai.

Saskaņā ar Noteikumu 5.punktu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts) īstenotāju ir apstiprināta VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC).

Projekta ietvaros no 2012. gada aprīļa līdz 2015. gada augustam ir paredzēts uzbūvēt ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru, veicot šādas darbības:

1) izveidot optiskā tīkla piekļuves punktus ar pašvaldību saskaņotā adresē (piemēram, pašvaldības publiskajā iestādē, tai skaitā skolā, bibliotēkā, poliklīnikā, slimnīcā vai citā pašvaldības iestādē) vai izveidot piekļuves punktus vietās, kas ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, ja attiecīgajā teritorijā neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk – "baltās" teritorijas);

2) izveidot optisko tīklu no maģistrālā tīkla līdz augstākminētajiem piekļuves punktiem „baltajās” teritorijās.

Uzbūvētā tīkla infrastruktūra būs pieejama visiem elektronisko sakaru komersantiem uz vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, ievērojot atvērta optiskā tīkla principus un tehnoloģiskās neitralitātes principu piekļuves punktos, nodrošinot iespēju izbūvēt savu optisko pievadu jebkurā tīkla piekļuves punktā vismaz 5 (pieciem) elektronisko sakaru komersantiem.

Satiksmes ministrijas veiktā pētījuma* rezultātā, aptaujājot Latvijas Republikas pašvaldības un elektronisko sakaru komersantus, tika noteiktas 363 „baltās” teritorijas, kurās nepieciešama optiskā tīkla infrastruktūras attīstība.

Ņemot vērā to, ka Projektam piešķirtā finansējuma ietvaros nav iespējams optiskā tīkla infrastruktūru izvērst visās šajās teritorijās, ir izvēlētas 117 „baltās” teritorijas un 17 „baltās” tranzīta teritorijas, kur piekļuves punkti tiks ierīkoti tranzītā, būvējot optisko kabeļu līniju uz “balto” teritoriju ar augstāku prioritāti. Katrā no „baltajām” teritorijām var tikt izbūvēti vairāki piekļuves punkti, tādēļ Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot aptuveni 165 piekļuves punktus un 1900 km optiskā kabeļa trases. Plānotais piekļuves punktu skaits un optiskā kabeļa trases km skaits ir indikatīvs un tas var mainīties projekta īstenošanas gaitā atkarībā no projekta reālajām izmaksām, ņemot vērā cenu pieaugumu, kā arī publiskās aptaujas par piekļuves punktu izvietojumu rezultātus. Plānoto piekļuves punktu būvniecības iepirkumus ir plānots veikt 5 (piecās) atsevišķās būvniecības iepirkumu procedūrās.

„Balto” teritoriju prioritāte ir noteikta, ņemot vērā šādus kritērijus:

1. iedzīvotāju skaits attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Optiskā transporta tīkla un piekļuves punktu izbūve ir plānota „baltajās” teritorijās ar lielāko iedzīvotāju skaitu;

2. elektronisko sakaru komersantu skaits, kas plāno sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Jo vairāk elektronisko sakaru komersantu ir izrādījuši interesi par attiecīgo teritoriju, jo augstāk plānotās izbūves secības sarakstā tiks novietota minētā „baltā” teritorijā;

3. attiecīgās teritoriālās vienības pašvaldības apmierinātība ar esošā platjoslas interneta pieslēguma ātrumu, pašvaldību novērtējums par platjoslas interneta pieslēguma lietošanas pieaugumu nākotnē, kā arī pašvaldību paustā gatavība nodrošināt telpas pašvaldībai piederošos objektos piekļuves punktu izbūvei.

„Balto” teritoriju izvēli ietekmē arī šo teritoriju un plānoto piekļuves punktu ģeogrāfiskais izvietojums. Piemēram, lai uzbūvētu piekļuves punktus „baltajā” teritorijā ar augstāku prioritāti, ir jāšķērso „baltā” teritorija ar zemāku prioritāti, līdz ar šajā gadījumā piekļuves punktu ir plānots izbūvēt arī šajā „baltajā” teritorijā.

Papildus šiem kritērijiem tiek ņemts vērā arī teritoriju līdzsvarotas attīstības princips. Lai panāktu Latvijas Republikas teritoriju līdzsvarotu attīstību, piekļuves punktu izveidei ir jāatbilst kritērijam, ka katrā plānošanas reģionā plānotajām investīcijām procentuāli pret plānotajām kopējām investīcijām piekļuves punktu un optisko kabeļu izbūvei ir jābūt sekojošām: Latgales plānošanas reģionam ir vismaz 20%; Rīgas plānošanas reģionam ir vismaz 5%; Kurzemes plānošanas reģionam ir vismaz 15%; Vidzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15% un Zemgales plānošanas reģionam ir vismaz 15%.

Piekļuves punktu saraksts tika izveidots, ņemot vērā plānoto piekļuves punktu prioritāti. Ņemot vērā to, ka norādītie piekļuves punkti var tikt precizēti publiskās aptaujas par piekļuves punktu izvietojumu rezultātā, plānoto piekļuves punktu sarakstā identificēto piekļuves punktu skaits pārsniedz piekļuves punktu skaitu, ko plānots uzbūvēt Projekta ietvaros.

Publiskajai apspriešanai paredzētais piekļuves punktu saraksts

Plānoto piekļuves punktu sarakstā ir iespējamas izmaiņas, ņemot vērā šādus apstākļus:

1. piekļuves punktu projektēšanas un būvniecības gaita;

2. ģeogrāfiskais novietojums un maģistrālo piekļuves punktu tuvums;

3. tehnisko būvniecības projektu saskaņošana;

4. publiskās aptaujas rezultāti, Optiskā tīkla uzraudzības komitejas ieteikumi;

5. „balto” teritoriju pašvaldību atbalsts piekļuves punktu izveidošanai attiecīgajā pašvaldības teritorijā.

Konkrētās piekļuves punktu adreses tiks saskaņotas ar pašvaldībām, izstrādājot piekļuves punktu būvniecības skiču un tehniskos projektus. Projekta paraksts LVRTC mājaslapā

Priekšlikumus un ierosinājumus par piekļuves punktu saraksta izmaiņām nosūtīt Satiksmes ministrijai uz e-pasta adresi: sakari@sam.gov.lv līdz 2012. gada 28. jūnijam.

Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” (saite uz http://www.likumi.lv/doc.php?id=243615&from=off)

Projekta apraksts LVRTC mājaslapā (saite uz  http://www.lvrtc.lv/lat/par_mums/projekti/)

Informācija par Satiksmes ministrijas veikto pētījumu atrodama šeit:
        - vidējās jūdzes optiskā tīkla izvērtēšana "baltajās" NGA zonās (karte šeit)
        - esošā maģistrāla un vidējas jūdzes optiskā tīkla infrastruktūra (karte šeit)
        - projekta skaidrojums (šeit)

 
Uzlabojoties ziņošanas kultūrai par incidentiem aviācijā, uzlabojas arī drošuma līmenis
Uz Daugavpils šosejas pie Spuņģēniem notiks dzelzceļa caurbrauktuves remontdarbi; satiksmi organizēs regulētāji
Pabeigts bedru masveida remonts uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar noteikto B uzturēšanas klasi
airBaltic Paris Air Show 2019 prezentē Airbus A220-300 lidmašīnu
Līgo dienā pasta pakalpojumi būs pieejami atsevišķās pasta nodaļās; pensijas un pabalstus izmaksās agrāk