Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
IESTĀDES DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  
TIESĪBU AKTI
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
GADA PĀRSKATI  
BŪTISKĀKIE STARPTAUTISKIE DOKUMENTI TRANSPORTA UN SAKARU NOZARĒ  
CITI DOKUMENTI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Sākumlapa Dokumenti Tiesību akti

Pieņemšanas datums

Likums/ Noteikumu nr.

Nosaukums

AUTOSATIKSME 

AUTOCEĻI

Likumi

11.03.1992

Likums

Par autoceļiem

05.02.1997

Likums

Aizsargjoslu likums

01.10.1997

Likums

Ceļu satiksmes likums

20.12.2010

Likums

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

MK noteikumi

15.12.1998

MK Nr. 456

Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi

06.04.2010

MK Nr. 343

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

10.04.2001

MK Nr. 162

Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika

02.10.2001

MK Nr. 421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

23.10.2001

MK Nr. 446

Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā

25.11.2008

MK Nr. 972

Ceļu drošības audita noteikumi

30.03.2004

MK Nr. 211

Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus

29.06.2004

MK Nr. 571

Ceļu satiksmes noteikumi

09.03.2010

MK Nr. 224

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli

28.12.2004

MK Nr. 1069

Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās

29.03.2005

MK Nr. 209

Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība

07.06.2005

MK Nr. 402

Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana

23.01.2007

MK Nr. 75

Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides

28.12.2010 MK Nr. 1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem
29.09.2099 MK Nr. 1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem
19.09.2009 MK Nr. 1052 Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība

AUTOTRANSPORTS

Likumi

01.07.1985

Likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

23.08.1995

Likums

Autopārvadājumu likums

01.10.1997

Likums

Ceļu satiksmes likums

14.06.2007

Likums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

14.10.2010 Likums  Bīstamo kravu aprites likums

MK noteikumi

15.12.1998

MK Nr. 456

Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi

11.05.1999

MK Nr.166

Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos

06.04.2010

MK Nr. 48

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

23.12.2002

MK Nr. 548

Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība

29.04.2003

MK Nr.225

Kārtība, kādā veicami kombinētie komercpārvadājumi, kombinētie pašpārvadājumi vai kombinētie pārvadājumi ar iznomātu transportlīdzekli, kā arī prasības kombinēto pārvadājumu kravas pavaddokumentam

23.06.2003

MK Nr. 530

Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums

20.04.2004

MK Nr.327

Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi

21.06.2005

MK Nr.442

Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu

10.01.2012  MK Nr.37  Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību 

06.09.2005

MK Nr. 674

Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi

12.07.2011  MK Nr.556  Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu 

01.11.2005

MK Nr. 836

Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku

08.11.2005

MK Nr. 845

Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)

21.02.2006

MK Nr. 156

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

25.02.2006

MK Nr. 152

Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai

21.02.2012  MK Nr.121  Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus 
21.02.2012  MK Nr.122  Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un atuovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā 

27.06.2006

MK Nr. 519

Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija

23.01.2007

MK Nr. 75

Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides

24.04.2007

MK Nr. 279

Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro EP un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Pad. Reg. (EEK) Nr.3821/85 un Pad. Reg. (EK) Nr.2135/9

26.06.2007

MK Nr. 455

Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Autotransporta direkcija sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

03.07.2007

MK Nr. 474

Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi

24.05.2011  MK Nr. 411  Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība 

28.08.2007

MK Nr. 568

Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

26.10.2009

MK Nr. 1226

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība

13.10.2010

MK Nr. 634

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā

27.05.2008

MK. Nr. 380

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem

11.12.2007

MK Nr. 843

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

11.12.2007

MK Nr. 846

Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā

13.07.2010 MK Nr. 634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
08.06.2010 MK Nr. 514 Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
17.05.2005 MK Nr. 339 Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem

 
Nozagti nesen uz valsts ceļiem uzstādītie atstarojošie signālstabiņi
CSDD uzsāks starptautiskā parauga vadītāja apliecību izsniegšanu
Autovadītāju ievērībai: šorīt vietām Kurzemē apledo autoceļi, strādā ziemas tehnikas.
Autovadītāju ievērībai: šorīt vietām Zemgalē un Vidzemē apledo autoceļi, strādā 44 tehnikas vienības
Gada nogales brīvdienās strādās atsevišķas pasta nodaļas; pensijas un pabalstus izmaksās agrāk